Arkivnyhed - kan være forældet

Klimakvarterets grønneste skybrudsprojekt er klar til indvielse

18.02.2019
23. februar indvies ét af Københavns Kommunes største skybrudsprojekter, Bryggervangen og Skt. Kjelds Plads. Alle interesserede er velkomne.

Københavnerne må i fremtiden forvente flere skybrud end i dag. Skybrudsprojektet ved Bryggervangen og Skt. Kjelds Plads skal derfor være med til at sikre området mod oversvømmelser. Udover at gøre kvarteret mere robust imod fremtidige skybrud, er projektet også med til at give kvarteret et grønt løft.

Bryggervangen og Skt. Kjelds Plads er et kombineret skybruds- og byrumsprojekt, hvor løsningerne især har fokus på at bringe mere natur ind i byen. Det sker blandt andet ved at lede regnvandet på overfladen i stedet for at grave store kloakrør under jorden. Dermed bliver regnvandet også til en ressource ved at give liv til planter og træer fremfor blot at ende i overfyldte kloakker. Arkitekterne bag projektet er SLA sammen med rådgivningsvirksomheden NIRAS, trafikplanlæggerne Viatrafik og civilingeniør Jens Rørbech. Entreprenøren er Ebbe Dalsgaard A/S.

Projektet er et af de første, større skybrudsprojekter på offentlig vej, og det er samtidig udpeget til at være et udstillingssted for klimatilpasning.

En af de smarte løsninger for skybrudssikring, som afprøves, er den såkaldte ’First Flush’-metode. Ved denne metode ledes det første beskidte regnvand fra kørebanen ned i kloakken, men derefter ledes det efterfølgende renere vand (Second Flush) til nedsivning i de grønne regnbede. Med denne metode får vandet en nytteværdi og giver desuden mulighed for at indsamle ny viden om vandets forureningsindhold.  

 

2/3 af den grå asfalt er omdannet til grønne områder

Mere end 9.000 m2 asfalt er omdannet til en grøn oase med over 600 træer, regnbede og buske i forskellige størrelser og sorter. Heriblandt pile-, elle-, nåle- og egetræer med forskellig underbeplantning, som giver en stor diversitet i begrønningen. Den grønne omdannelse vil dog først blive tydelig til foråret, når det sidste skal plantes. Til foråret plantes ca. 3000 m2 forskellige stauder og urter samt 500 m2 naturgræs. I efteråret 2019 lægges der ca. 30.000 vintergækker. I de kommende år vil man kunne se den grønne udvikling, hvor træerne og planterne bidrager til en større biodiversitet ift. fugleliv og insekter.

Der er også etableret fire nye byrum, som giver bedre opholdsmuligheder for byens borgere og besøgende. Bryggervangen og Skt. Kjelds Plads kommer dermed til at skabe en grøn forbindelse mellem Fælledparken og Kildevældsparken. 

'Med den naturbaserede klimatilpasning af Bryggervangen og Skt. Kjelds Plads løses ikke bare byens udfordringer med skybrud og oversvømmelser. Der bliver også tilført en lang række grønne herlighedsværdier, der skaber øget livskvalitet og nye sociale muligheder for alle. Resultatet er blevet en række ærkekøbenhavnske og blågrønne byrum, der giver en helt ny fornemmelse af hvordan fremtidens klimasmarte København kan opleves,' siger Stig L. Andersson, partner og designdirektør i SLA.

 

Indvielse d. 23. februar kl. 12.00 -14.00

Indvielsen af Bryggervangen foregår lørdag d. 23. februar kl. 12.00 -14.00, hvor alle interesserede er velkomne. Teknik- og miljøborgmesteren og formanden for Østerbro Lokaludvalg holder tale. Der vil være varme drikke at varme sig på, og bandet Dans & Lær giver koncert. Der vil også være mulighed for at komme med arkitekterne på en guidet rundtur og høre om skybrudsprojektet.

 

FAKTA

 • Københavns Kommune har i samarbejde med HOFOR udarbejdet en banebrydende og internationalt anerkendt skybrudsplan med 300 skybrudsprojekter, der skal gøre København mere robust imod fremtidige skybrud og oversvømmelser.
   
 • Borgerrepræsentationen vedtog den 15. juni 2011 Kvarterplanen for Skt. Kjelds Kvarter og lagde dermed grunden til Københavns første Klimakvarter.
   
 • Klimakvarteret Østerbro består af en række grønne og blå skybrudsløsninger samt mindre beboerprojekter, som alle har til formål at gøre kvarteret mere robust mod fremtidens kraftigere nedbørsmængder. Derudover har projekterne til formål at skabe bedre rammer for om det lokale byliv og give kvarteret mere bynatur.

 

Om projektet

 • Arkitektfirmaet SLA, rådgivningsvirksomheden NIRAS, trafikplanlæggerne Viatrafik og civilingeniør Jens Rørbech står bag det vindende forslag til Skt. Kjelds Plads og Bryggervangen. Entreprenøren er Ebbe Dalsgaard A/S, og Københavns Kommune er bygherre på projektet.
   
 • Anlægsperioden for skybrudssikring af Bryggervangen og Skt. Kjelds Plads varede fra november 2017- januar 2019. Projektet har samlet kostet 51.780 mio. kr.
   
 • Skybrudsprojektet håndterer regnvandet ved både at nedsive vandet, forsinke det samt lede det væk. Vandet ledes fra den sydlige del af Bryggervangen til Skt. Kjelds Plads, hvor det nedsives eller forsinkes. Ved større mængder regn ledes vandet fra Skt. Kjelds Plads videre til en skybrudsledning i Landskronagade. På den nordligste del af Bryggervangen ledes vandet til Kildevældsplads til fordampning eller nedsivning.
   
 • Forvaltningen har gennemført en omfattende inddragelse af lokale borgere, erhvervsdrivende og foreninger fra vedtagelse af Kvarterplanen for Skt. Kjelds Kvarter i juni 2011. I 2012 blev der tilknyttet en lokal følgegruppe bestående af lokale borgere, erhvervsdrivende, samt repræsentanter for Østerbro Lokaludvalg til projektet.
   
 • Der er arbejdet med trafikale ændringer i projektet, så den trafikale løsning nu afspejler, at kvarteret er til lokal trafik og ikke en smutvej gennem kvarteret. Der er arbejdet med et vejforløb, hvor hastigheden dæmpes til gavn for de bløde trafikanter. Forslaget medfører ikke nedlæggelse af parkeringspladser.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.