Arkivnyhed - kan være forældet

KlarRet – om bevisvurdering

03.01.2017
Borgerrådgiverens KlarRet er en guide til kommunens medarbejdere. Denne gang handler KlarRet om bevisvurdering.

Det er afgørende, at kommunen bruger korrekte oplysninger i borgernes sager. Derfor skal kommunen vurdere en sags oplysninger – beviser – i deres rette sammenhæng og på et samlet grundlag. Hvis oplysningerne ikke giver et sikkert billede, skal kommunen sørge for at afklare eventuelle tvivlsspørgsmål.

Denne KlarRet er en guide til, hvad kommunen skal være opmærksom på og gøre, hvis der opstår tvivl om bevisvurderingen i en sag, og den beskriver nogle af de hensyn til borgernes retssikkerhed, der ligger bag.

Læs KlarRet 19

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.