Arkivnyhed - kan være forældet

KlarRet - om aktindsigt efter offentlighedsloven

17.12.2014
Borgerrådgiverens KlarRet er en guide til kommunens medarbejdere.

Denne gang handler KlarRet om, hvad medarbejderne i kommunen skal leve op til og være opmærksomme på ved behandling af sager om aktindsigt efter offentlighedsloven.

Når kommunen modtager en ansøgning om aktindsigt er der to forskellige love, der kan komme i spil: forvaltningsloven og offentlighedsloven.

Det er ansøgerens rolle i sagen, der er styrende for hvilken lov, kommunen skal anvende ved behandling af en ansøgning. Ved ansøgning om aktindsigt fra en part, er det reglerne om aktindsigt efter forvaltningsloven, mens offentlighedsloven kommer i spil, når alle andre end parterne i en sag søger om aktindsigt.

Det er typisk borgere, der har kendskab til eller interesse i sagen, der søger om aktindsigt efter offentlighedsloven, f.eks. forældre, der ønsker indsigt i deres voksne barns sag, en borger der er interesseret i genboens byggesag eller ønsker adgang til borgmesterens kalender. Det kan også være pressen, der søger om aktindsigt i sager på et bestemt område for at afdække en eventuel historie.

Denne KlarRet beskriver en række myter og fakta, som er væsentlige at være opmærksom på ved behandling af sager om aktindsigt efter offentlighedsloven.

KlarRet 13

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.