Arkivnyhed - kan være forældet

KlarRet: Borgerrådgiverens guide om digital sagsbehandling

28.09.2012
KlarRet handler denne gang om, hvordan kommunen sikrer, at de elektroniske sager har en høj kvalitet og understøtter sagsbehandlingen.

Kommunens sagsbehandling digitaliseres i stigende grad. Papirsagerne er på vej ud, og elektronisk sags- og dokumenthåndtering (ESDH) er i store dele af kommunen en realitet, og andre steder er det på vej. Sagerne er et helt centralt arbejdsredskab for kommunen. Den enkelte sag skal give et overblik over borgerens forhold og over det, som kommunen skal foretage sig. Skiftet til elektroniske sager og øget digital borgerkommunikation indebærer nye udfordringer med behov for et skærpet fokus på journaliseringspraksis og en prioritering af dette arbejde på både ledelses- og medarbejderniveau.  

Hvorfor er journalisering vigtig?

Korrekt journalisering giver overblik over sagens dokumenter, letter sagsbehandlingen og understøtter på den måde effektivisering. Samtidig giver det kommunen og den enkelte medarbejder dokumentation, som understøtter sagsbehandlingen og eventuelle afgørelser. 

”Digitaliseringen af vores sager kan og skal give sagsbehandlingen et løft” siger Johan Busse og fortsætter: ”Korrekt journalisering er en forudsætning for dette løft, som ikke alene er en hjælp for den enkelte sagsbehandler til bedre og lettere at kunne orientere sig i en sag, men også er en gevinst for borgernes retssikkerhed. I Københavns Kommune har vi allerede retningslinjerne for journalisering – men de skal prioriteres og indarbejdes som faste rutiner”. 

Læs KlarRet 

KlarRet er Borgerrådgiverens værktøj til kommunens medarbejdere. Det er målet, at KlarRet skal medvirke til at give medarbejderne konkrete værktøjer og en større indsigt i forvaltningsretten, som kan lette deres hverdag. Men det er også målet med KlarRet, at de skal komme borgerne til gode ved at højne retssikkerheden i mødet med kommunen.