Arkivnyhed - kan være forældet

KlarRet 17 – om begrundelseskrav

27.05.2016
  • " "
Borgerrådgiverens KlarRet er en guide til kommunens medarbejdere.

Når kommunen træffer en skriftlig afgørelse, som ikke fuldt ud giver borgeren medhold, gælder forvaltningslovens krav om begrundelse. KlarRet handler denne gang om, hvornår en afgørelse skal begrundes, hvad den skal indeholde, og hvilke hensyn der ligger bag.

En begrundelse skal altid indeholde en sand og dækkende forklaring på de forhold og overvejelser, der har ført frem til den afgørelse, kommunen har truffet. Kravet om begrundelse giver på den måde en øget garanti for afgørelsens rigtighed og for, at grundlaget for afgørelsen er sagligt og fyldestgørende. Ud over at give borgerne bedre mulighed for at forstå, hvad kommunen træffer afgørelse om, og hvordan kommunen er kommet frem til resultatet, giver begrundelsen også borgerne bedre mulighed for at overveje, om der er grund til at klage over afgørelsen.

Læs mere i KlarRet 17

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.