Arkivnyhed - kan være forældet

KlarRet – om tavshedspligt og videregivelse af fortrolige oplysninger

14.03.2013
Kommunen må ikke uberettiget videregive eller udnytte personfølsomme og fortrolige oplysninger.

KlarRet handler denne gang om tavshedspligt og videregivelse af fortrolige oplysninger og illustrerer ved eksempler, hvornår kommunen er henholdsvis berettiget og uberettiget til at dele og videregive oplysninger.

Vi skal i kommunen være skarpe på at sikre borgernes retssikkerhed – det gælder også i forhold til, hvordan vi håndterer de oplysninger af følsom og fortrolig karakter, som vi får i kraft af vores arbejde. Det vil f.eks. være en saglig grund at dele en oplysning internt i kommunen, hvis modtageren har brug for oplysningen for at kunne udføre sit arbejde, mens det vil være usagligt, hvis oplysningen deles, alene fordi den er sensationel”, siger borgerrådgiver Johan Busse og fortsætter:

Det kan have konsekvenser – både for den enkelte borger, for den enkelte medarbejder og for kommunen, hvis fortrolige og personfølsomme oplysninger ikke håndteres korrekt. Derfor er et konstant fokus på reglerne afgørende”.
 

Et eksempel

En hjemmehjælper fra kommunen gør rent hos en enlig fysisk handicappet borger og finder ved et besøg ud af, at borgeren er blevet alvorlig psykisk syg. Hjemmehjælperen videregiver personfølsomme oplysninger om borgerens psykiske tilstand til forvaltningen og eksternt til borgerens egen læge med henblik på, at borgeren kan få den nødvendige hjælp og støtte. Er videregivelsen berettiget?

Ja. Det er saglig grund at videregive fortrolige oplysninger – såvel internt i kommunen som eksternt til lægen – når det er afgørende for, at borgeren kan få den nødvendige hjælp og støtte.

Se flere eksempler og læs mere om tavshedspligt og videregivelse af fortrolige oplysninger:
KlarRet 09

KlarRet er Borgerrådgiverens værktøj til kommunens medarbejdere. Det er målet, at KlarRet skal medvirke til at give medarbejderne konkrete værktøjer og en større indsigt i forvaltningsretten, som kan lette deres hverdag. Men det er også målet med KlarRet, at de skal komme borgerne til gode ved at højne retssikkerheden i mødet med kommunen.