Arkivnyhed - kan være forældet

KlarRet – om klagevejledning

09.04.2015
Borgerrådgiverens KlarRet er en guide til kommunens medarbejdere.

Denne gang handler KlarRet om, hvad medarbejderne i kommunen skal leve op til og være opmærksomme på i forhold til klagevejledning.

Som borger har man ret til at klage, og når det handler om klager over kommunens afgørelser og klager over kommunens sagsbehandling og de ansattes adfærd, er det kommunens opgave at fortælle, hvordan man gør.

Det er den enkelte borger, der skal tage initiativ til at klage. Derfor er det væsentligt at kende baggrunden og grundlaget for den enkelte afgørelse, så man som borger kan vurdere, om man vil klage, og med hvilken argumentation det skal ske. Ligesom det er afgørende for retssikkerheden og tilliden til kommunen, at man som borger får oplyst, at man kan klage, hvis muligheden er til stede.

Borgere, der ønsker at klage, skal i første omgang henvende sig til den enhed i kommunen, de er utilfredse med. Det vil typisk være der, hvor deres sag bliver behandlet, eller hvor opgaven normalt udføres. Det skal de, fordi den pågældende enhed er nærmest til at kunne give borgeren et svar, en forklaring eller ændre på det, der er gået galt.

Se eksempler og læs mere i KlarRet 14
Læs mere om hvordan du klager over kommunen og læs om, hvad Borgerrådgiveren hjælper med.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.