Arkivnyhed - kan være forældet

KlarRet – om helhedsorienteret sagsbehandling og vejledning

18.09.2013
Som borger kan det være svært at overskue, hvilken hjælp man kan få efter den sociale lovgivning. Derfor er kommunen forpligtet til at give borgerne en helhedsorienteret sagsbehandling og vejledning med udgangspunkt i den enkeltes behov.

Borgerrådgiverens KlarRet handler denne gang om helhedsorienteret sagsbehandling og vejledning og beskriver, hvornår og hvordan kommunen skal efterleve sin forpligtelse, og hvorfor det er afgørende.Forpligtelsen gælder for alle henvendelser til kommunen, men særligt når de behov, borgeren har, hører under den sociale lovgivning. Her skal kommunen sagsbehandle og vejlede i forhold til alle de muligheder, der er for at hjælpe borgeren, efter den sociale lovgivning. Det gælder uanset, om borgeren har søgt den konkrete hjælp eller ej.”Det er afgørende for den sagsbehandling, borgeren får, at kommunen har alle de relevante oplysninger, og at den enkelte sagsbehandler tænker helhedsorienteret i forhold til borgerens situation”, siger borgerrådgiver Johan Busse og fortsætter:”Nogle gange skal vi udvide den sagsbehandling, der er i gang, og træffe yderligere afgørelser, og andre gange skal vi henvise til en anden myndighed – inden for eller uden for kommunen – som kan give borgeren relevant vejledning. Vi skal have overblik, og vi skal hjælpe borgeren videre”.Se eksempler og læs mere om helhedsorienteret sagsbehandling og vejledning:

KlarRet 10___________________________________________________________________________KlarRet er Borgerrådgiverens værktøj til kommunens medarbejdere. Det er målet, at KlarRet skal medvirke til at give medarbejderne konkrete værktøjer og en større indsigt i forvaltningsretten, som kan lette deres hverdag. Men det er også målet med KlarRet, at de skal komme borgerne til gode ved at højne retssikkerheden i kommunen.