Arkivnyhed - kan være forældet

KlarRet – om forskellen på at yde vejledning og træffe afgørelse

28.01.2016
KlarRet er Borgerrådgiverens guide til kommunens medarbejdere. Denne KlarRet handler om forskellen på at yde vejledning og træffe afgørelse.

Kommunen oplyser mange gange dagligt borgere om deres rettigheder og muligheder. I udgangspunktet er der tale om vejledning, men afhængig af situationen kan det blive til en mundtlig afgørelse – eller kan i hvert fald blive opfattet som sådan af den enkelte borger. Det er afgørende, at kommunen skelner imellem de to situationer, da det ellers kan få betydning for borgernes retssikkerhed.

Det er ikke afgørende, om borgeren siger, at han eller hun ansøger om hjælp, eller om ordet ’søger’ eller ’ansøger’ anvendes. Det er ikke den enkelte borgers ansvar at have kendskab til lovgivningen eller undersøge samtlige muligheder for at få hjælp. Her skal kommunen vejlede.

På den anden side må borgere, der søger om hjælp, eller i øvrigt kontakter kommunen med spørgsmål om hjælp, fortælle, hvad det er, de har behov for hjælp til, og om de har konkrete udgifter, som de har behov for hjælp til at få dækket.

Kommunen skal ud fra en helhedsvurdering af alle de oplysninger, borgeren har givet, vurdere, om der er tale om et generelt behov for vejledning om muligheder og rettigheder eller om en konkret ansøgning, f.eks. om hjælp.

Det kan have stor betydning for den enkelte borger, om kommunen betragter en henvendelse som en ansøgning eller som en henvendelse om muligheder eller vejledning. Det kan det, fordi borgeren får en række rettigheder og pligter, hvis kommunen behandler henvendelsen som en ansøgning.

Se eksempler og læs mere i KlarRet 16