Arkivnyhed - kan være forældet

KlarRet – om borgerens medvirken ved oplysning af egen sag

23.09.2015
Borgerrådgiverens KlarRet er en guide til kommunens medarbejdere.

Denne gang handler KlarRet om borgernes medvirken ved oplysning af egne sager.

Hver dag træffer kommunen afgørelser om alt fra ansøgninger om økonomisk hjælp til sager om tilladelser mv. Om en afgørelse er korrekt afhænger i høj grad af, at kommunen overholder de relevante lovregler og indhenter nødvendige oplysninger i sagen.

Kommunen har ansvaret for sagernes oplysning og for, at alle relevante og nødvendige oplysninger er indgået, så afgørelserne bliver korrekte. Borgerens mulighed for at medvirke i behandlingen af sagen betyder, at borgeren har ret, men ikke pligt til at medvirke. En del af arbejdet med at indhente oplysninger ligger naturligt hos den enkelte borger, og kommunen kan normalt forvente, at borgeren kommer med oplysninger, der er nødvendige for at behandle af sagen.

Hvis man som borger ikke ønsker at medvirke ved oplysningen af sin sag, og kommunen kommer frem til, at de manglende oplysninger er afgørende for, om der kan bevilliges hjælp, kan resultatet blive et afslag. Kommunen skal oplyse om en sådan mulig konsekvens på skrift, inden der træffes en afgørelse.

I KlarRet 15 kan du se eksempler og læse mere om, hvad du kan og skal som borger, og hvad du kan forvente af kommunen.

Læs KlarRet 15

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.