Arkivnyhed - kan være forældet

KlarRet – Borgerrådgiverens guide om partsrepræsentation

14.12.2012
Det kan være krævende at have en sag i kommunen, og borgerne kan af forskellige årsager føle det som et pres at stå alene med sagen. Borgerne har ret til at få hjælp af en partrepræsentant eller en bisidder, og den oplysning skal kommunen give, når det er relevant.

KlarRet handler denne gang om partsrepræsentation og om, hvad kommunen skal gøre for at sikre borgernes retssikkerhed i den forbindelse.Borgerne skal kende deres ret til at få hjælp af en partsrepræsentant eller bisidder. Og vi skal være fleksible i kommunen, så vi sikrer, at denne ret, kan realiseres. Det gælder f.eks., hvis en borger ønsker at flytte et møde med kommunen, så bisidderen også kan deltage. Er vi ikke det, risikerer vi at miste borgerens bidrag til sagen, fordi de ikke får den viden og støtte en partsrepræsentant eller bisidder kunne give” siger borgerrådgiver Johan Busse og fortsætter:Det kan have konsekvenser for den enkelte borger ikke at blive inddraget i tilstrækkeligt omfang, og det kan i værste fald betyde, at kommunen træffer afgørelser på et mangelfuldt grundlag”.En partsrepræsentant eller bisidder kan hjælpe borgeren med at skabe overblik over sagen, konkretisere argumenter og komme med bemærkninger. Partsrepræsentanten eller bisidderen kan herved lette sagsbehandlingen og gøre den mere effektiv til gavn for den enkelte borger og for kommunen.

Læs KlarRet____________________________________________________________________________________KlarRet er Borgerrådgiverens værktøj til kommunens medarbejdere. Det er målet, at KlarRet skal medvirke til at give medarbejderne konkrete værktøjer og en større indsigt i forvaltningsretten, som kan lette deres hverdag. Men det er også målet med KlarRet, at de skal komme borgerne til gode ved at højne retssikkerheden i mødet med kommunen.