Arkivnyhed - kan være forældet

Klare betingelser for huslejehjælp

01.03.2013
Lejere, der er ved at blive smidt ud af deres lejlighed, kan fremover få midlertidig hjælp til at betale husleje.

Det vedtog Folketinget sidste år. Men hjælpen bliver givet med en række betingelser.

Formålet med den ny lov er at forhindre, at borgere i almennyttige boliger bliver smidt ud af deres boliger på grund af ubetalte huslejeregninger. Ved at sikre at borgerne kan blive boende i deres lejligheder, kan kommunen være med til at beskytte borgeren og eventuelt vedkommendes børn mod social deroute. Den ny mulighed for støtte trådte i kraft 1. januar 2013. 

På Socialudvalgets møde i går blev politikerne orienteret om, hvordan Københavns kommune forventer at administrere den nye lov, og hvilke vilkår kommunen vil opstille for hjælpen.

En af de vigtigste betingelser er, at sagsbehandleren skal have en forventning om, at hjælpen også på lidt længere sigt forebygger udsættelse. Det gør den for eksempel ikke, hvis boligen er for dyr i forhold til borgerens indtægt, og borgeren ikke ønsker at indgå i samarbejde om flytning. 

Derudover kan sagsbehandleren stille en række konkrete krav til borgeren. Sagsbehandleren kan for eksempel kræve, at borgeren modtager rådgivning om budgetlægning og gæld og lader kommunen administrere sin kontanthjælp eller førtidspension.

Forvaltningen kan ikke forudsige præcis, hvor mange borgere, der vil hjælp efter den nye lov, og derfor heller ikke, hvor mange penge, der vil blive brugt på det. Et forsigtigt skøn er, at 700 husstande vil få hjælp, og at udgiften bliver 7.650.000 kr.

Læs indstilling: Implementering af ny bestemmelse i aktivlovens § 81a om hjælp til udsættelsestruede lejere