Arkivnyhed - kan være forældet

Kanalbroerne er færdige og klar til brug før jul

17.12.2014
Trangravsbroen og Proviantbroen bliver åbnet for cyklister og fodgængere lørdag d. 20. december.

De sidste test bliver gennemført d. 19. december, hvorefter entreprenøren HSM Industri A/S overdrager broerne til Københavns Kommune.

Kanalbroerne er sammen med Inderhavnsbroen og Cirkelbroen et vigtigt led i visionen om at gøre København til verdens bedste cykelby. I takt med at byen ændrer sig, og nye områder bliver udviklet, er der behov for nye broer og cykelruter, så man hurtigt og sikkert kan komme rundt til fods og på cykel.

Når alle fire broer er færdige i løbet af 2015, kan fodgængere og cyklister nemt komme frem og tilbage mellem Indre By til Christianshavn, ud til Holmens nye boligområder og uddannelsesinstitutioner eller videre til Amager.
Broerne er tænkt sammen med den nye cykelrute ”Christianshavnerruten”, som kører via Arsenaløen, Christiania, Kløvermarken og Amager. Alle får derved nemmere adgang til grønne områder og aktiviteter i de forskellige bydele.

”Kanalbroerne er helt centrale i den samlede vision for, hvordan vi binder byen bedre sammen for de bløde trafikanter. Derfor er vi også glade for, at HSM Industri har sikret, at broerne er færdige til tiden, og at vi får dem i den ønskede kvalitet,” siger centerchef i Teknik- og Miljøforvaltningen Jens Christian Zøfting-Larsen.   

Kanalbroerne bliver officielt indviet den 15. januar 2015 kl. 10-11, men broerne kan benyttes af fodgængere og cyklister, så snart entreprenøren overdrager dem til Københavns Kommune. Fritidssejlere kan ligeledes passere broerne. I den første periode er det By & Havn, der står for at åbne broerne for sejlere. By & Havn kan kontaktes på tlf. 33 76 98 00.

Den kommende drift i forhold åbning af broerne for sejlere vil blive fulgt tæt og vurderet løbende i dialog med Havneforum, der er paraplyorganisation for alle marinaer i Københavns Havn, og andre relevante parter.