Arkivnyhed - kan være forældet

Kampmannsgade har fået cykelstier

15.05.2017
De bløde trafikanter har fået bedre forhold i Kampmannsgade mellem Vester Søgade og Vester Farimagsgade.

Københavns Kommune har siden januar anlagt nye og bredere cykelstier med kantsten, hvor der før var cykelbaner. De nye cykelstier har givet cyklisterne bedre komfort og større tryghed, bl.a. fordi man ikke længere skal køre på ydersiden af busserne ved busstoppestederne, men kan blive på cykelstien.

Også de gående og buspassagererne har fået bedre forhold. I krydset ved Vester Farimagsgade er den eksisterende midterhelle blevet udvidet til to meter, så det er blevet mere trygt at stå der, især hvis man har barnevogn eller ladcykel med. Ved stoppestederne er fortovene blevet renoveret.

For at få plads til cykelstierne og udvidelsen af midterhellen er kørebanen nu indsnævret til kun et spor for bilister fra Vandværksviadukten ind i Kampmannsgade, og det giver god mening, mener Morten Kabell:

Cykelstierne på Kampmannsgade er sidste del af Supercykelstien Albertslundruten, der går gennem København, Frederiksberg, Rødovre, Glostrup og Albertslund. Albertslundruten har siden åbningen i 2012 oplevet en stigning på 34% flere cykelture. Den gennemsnitlige cykeltur på Albertslundruten er 7,5 km og 83% af alle ture er længere en 4 km.

Mål for cykeltrafikken

København har et mål om, at halvdelen af turene til job og studie klares på cykel. Mens over halvdelen af københavnerne tager cyklen til arbejder og uddannelse, kniber det med at få pendlerne til at benytte den tohjulede. Fra 2015 til 2016 er cykeltrafikken over kommunegrænsen er faldet med 15 %, mens antallet af bilture over kommunegrænsen er steget med næsten 40.000 siden 2013, så antallet i dag er på hele 558.300.

Seneste cykeltælling på Kampmannsgade viste 8870 cyklister mellem klokken 7 og klokken 19.  

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.