Arkivnyhed - kan være forældet

Kampagne om utilsigtede hændelser: "Hjælp os med at lære"

27.10.2013
I denne uge sætter plakater i bybilledet og gratis postkort fokus på utilsigtede hændelser.

De skal gøre københavnerne opmærksom på, at de har mulighed for digitalt at rapportere en hændelse. Formålet er læring.

Loven om patientsikkerhed skal beskytte borgerne mod skade eller risiko for skade. Det betyder, at alle kommunale tilbud med sundhedsfaglige ydelser skal lære af de fejl og mangler, der opstår. 

"Vi ønsker at gøre borgere og deres pårørende opmærksomme på, at de kan hjælpe os med at lære. Når borgere eller pårørende rapporterer en hændelse, giver de os mulighed for at lære af det, der er sket, og forebygge, at det sker igen," siger Dorthe Olsen, som er risikomanager i SOF.

Plakaterne og postkortene er udarbejdet i samarbejde med Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og Børne- og Ungdomsforvaltningen og suppleres af information om utilsigtede hændelser på Københavns Kommunes hjemmeside, www.kk.dk/uth

 Dorthe Olsen understreger, at kampagnen står i forebyggelsens tegn.

"En rapportering af en utilsigtet hændelse kan aldrig få konsekvenser for den enkelte. Formålet er at undersøge, hvorfor de utilsigtede hændelser opstår, og lære mere om, hvordan vi forebygger, at de sker igen," siger hun.