Arkivnyhed - kan være forældet

Kaliumformiat erstatter salt på tre grønne cykelruter

19.12.2017
Vinteren bliver en smule grønnere i år, hvor Vintertjenesten vil køre med alternativt tømiddel i stedet for vejsalt på tre grønne cykelruter

For at skåne miljøet har Vintertjenesten i København de seneste år eksperimenteret med det miljøvenlige tømiddel kaliumformiat som alternativ til vejsalt. Dels er der gennemført et forsøg på Øster Allé i samarbejde med IGN, Københavns Universitet, og dels har Vintertjenesten de to seneste vintre benyttet kaliumformiat på nogle få kortere cykelstistrækninger. Forsøget har vist, at træer får tyndere stammer, vokser mindre i højden og får flere døde grene, når de står på en strækning, hvor der benyttes almindeligt vejsalt. Når saltet bliver erstattet med kaliumformiat, bliver bladene til gengæld større og grønnere. Til denne sæson har Vintertjenesten fået tilført ekstra midler, hvilket betyder, at der nu kan køres med kaliumformiat på nogle længere stræk, nemlig på tre af byens grønne cykelruter.

”Vi skal værne om bynaturen i København. Vejsalt kan være hårdt for vores træer og grønne områder. Jeg glad for, at vi nu kan bruge alternative tømidler lidt flere steder, så vores planter og træer får bedre vækstbetingelser. Jeg så gerne endnu flere penge afsat til området, men regeringen tvinger i disse år kommunerne til benhårde prioriteringer,” siger teknik- og miljøborgmester Morten Kabell (EL). Han er dog godt tilfreds med, at Vintertjenesten har fået midler til at indføre kaliumformiat på de tre grønne cykelruter. Herefter må det overvejes, om det skal udbredes til flere ruter i kommende vintersæsoner.

Kaliumformiat er lige så effektivt over for frost og rim som salt, men som cyklist kan det være svært at se, om Vintertjenesten har været der, fordi der ikke kommer et lige så synligt spor, som der gør fra saltsprederen. Kaliumformiat kan desuden give en lidt klistret overflade, lige når det er lagt på, hvorfor det kan se ud som om, der er hældt vand på cykelstien. 

Forsøget vurderes grundigt

Ud over erfaringerne med alternativt tømiddel på de tre grønne cykelstier, modtager Teknik- og Miljøforvaltningen i starten af 2018 en rapport med de nyeste resultater fra det forskningsprojekt, som er kørt i samarbejde med IGN, Københavns Universitet. Dermed får kommunen et bedre grundlag for at vurdere, om der skal prioriteres flere midler til det alternative tømiddel, og hvor det giver bedst mening at gøre det. 

I den forbindelse skal der også regnes på totaløkonomien. Selve produktet kaliumformiat er dobbelt så dyrt i drift som salt, men ud over at regne på udgifterne til tømidlerne, skal man også beregne øvrige omkostninger og potentielle besparelser. Fx skal der på den ene side indkøbes nyt materiel til håndtering af kaliumformiat, hvis man vil omlægge flere ruter, men på den anden side kan der spares udgifter til saltværn samt til udskiftning vejtræer, hvis man omlægger til det alternative tømiddel.  

Se på det vedhæftede kort de ruter, hvor Vintertjenesten kører med kaliumformiat

 

Hovedkonklusioner fra forskningsprojektet

Projektet gennemført i samarbejde med IGN, Københavns Universitet:

  • Undersøgelsen er foretaget på tre forskellige lokaliteter med lindetræer. To af stederne er der tale om vejtræer, hvor der er anvendt hhv. vejsalt og kaliumformiat, mens lindetræerne det tredje sted står i et parkmiljø. Der er forskel på lokaliteterne og det skal der tages højde for i tolkningen af resultaterne.
  • Træerne vokser dårligere både i tykkelsen og højden, når de står ved en vej, hvor der bruges salt om vinteren. Når salten er erstattet af kaliumformiat, bliver bladene større og grønnere. Generelt påvirkes træernes vitalitet hhv. af salt og kaliumformiat. Lige efter træerne bliver plantet, kan der forekomme døde grene i kronerne. Når der anvendes salt, ses der flere døde grene, og der dør grene over en længere årrække, end hvis tømidlet er kaliumformiat.
  • Ingen af træerne på de tre lokaliteter er døde i forsøgsperioden, men det vurderes som meget sandsynligt, at træernes nedsatte trivsel efter anvendelse af salt vil føre til forringet æstetisk og biologisk værdi og en tidligere død. 
  • Det er ikke muligt at fremskrive den dårlige trivsel til egentlig trædød. Derfor kan man ikke beregne de totale omkostninger ved brug af vejsalt kontra kaliumformiat.