Arkivnyhed - kan være forældet

Københavnske ledige sætter dagsordenen til samtalen i jobcentret

30.09.2013
Nu vil københavnske ledige i langt højere grad end tidligere sætte dagsordenen til samtalen i jobcentret. Før samtalen bliver de bedt om at forberede sig på et selvbetjeningssite, hvor alle informationer er personlige og målrettet den enkelte. Borgerne skriver, hvad de vil snakke med jobcentret om, og sender deres input, før de kommer til den personlige samtale.

Fra 7. oktober lancerer Københavns Kommune som den første i landet et system, der går nye veje i beskæftigelsesindsatsen ved at ændre ved den gængse rollefordeling mellem den ledige og jobcentret.

På selvbetjeningssitet KBHiJob.dk får borgerne mulighed for at blive skarpere på deres egne job- og uddannelsesmuligheder og klæde sig selv godt på til mødet med jobcentret.

Når borgerne har logget sig på systemet, er alle informationer og oplysninger skræddersyet til den enkeltes situation. Den ledige orienterer sig om sine muligheder og sender sine tanker om jobsøgning, praktik eller uddannelse til jobcentret.

Det betyder, at samtalen tager udgangspunkt i den lediges egne overvejelser om det videre forløb. På KBHiJob.dk har ledige adgang til inspiration og idéer i form af links til jobsøgningssites, selvafklaringsværktøjer og tilbudsmuligheder. Samtidig kan borgerne se deres jobplan, hvis de har én, og de kan få genopfrisket, hvad de aftalte med deres konsulent ved det sidste møde. Afklaringsprocessen speedes op, og borgerens perspektiver, idéer og tanker sætter rammen for, hvad der skal tales om til samtalen.

”Hver samtale tager udgangspunkt i borgerens perspektiver og behov. Jobcentermedarbejderen får et bedre og hurtigere indblik i personen foran dem og arbejder med metoder til coache og understøtte, men også udfordre borgerens jobsøgningsstrategi. At borgeren selv er med til at lægge planen frem mod job, er en stærk drivkraft, som vi kommer til at udnytte i langt højere grad,” siger projektleder Marie Cecilie Hertz fra Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen i Københavns Kommune.

KBHiJob.dk er målrettet alle jobcentrets målgrupper. Det vil sige, at både jobparate, aktivitetsparate, sygedagpengemodtagere mv. kan tilgå løsningen og lade sig inspirere og sende input til samtalen. 

”Det er forventeligt, at nogle af vores målgrupper vil have udfordringer med at betjene sig selv digitalt, men det er vigtigt for os, at alle som kan, får mulighed for det”, forklarer Marie Cecilie Hertz.

KBHiJob.dk er resultatet af en brugerdreven innovationsproces, hvor borgere, samarbejdspartnere, medarbejdere og ledere har været involveret for at sikre den størst mulige værdi for borgerne.

 

Borgeren ved Roret er et strategisk fokus i Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning og en fælles overskrift for et program, der udstikker en ny kurs i borgerbetjeningen. Dette projekt er en del af programmet, som giver borgerne en mere aktiv rolle og et større ansvar for at komme i arbejde. Læs mere om strategien  

Kontakt:

Marie Cecilie Hertz, chefkonsulent i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Tlf: 2494 4527 

Mail: A96V@bif.kk.dk