Arkivnyhed - kan være forældet

Københavnsk viden om misbrugsbehandling er en eksportsucces

17.10.2014
En model for en misbrugsindsats, rettet mod unge i Københavns Kommune, er med succes udbredt til Horsens og Helsingør.

Helsingør Kommune og Horsens Kommune søsatte for fire år siden model U-turn, som er en indsats rettet mod unge, der har problemer med rusmidler. De to tilbud har hidtil kørt som forsøgsordninger med penge fra satspuljen, men resultaterne er så tilfredsstillende, at begge kommuner har besluttet at gøre forsøgene permanente.

Vigtigt at være helhedsorienteret

Modellen er opkaldt efter U-turn i Center for Unge og Misbrug, og medarbejdere herfra  har rejst til både Horsens og Helsingør, hvor de har undervist og superviseret i de fire år, projektet har kørt.      

Det er utroligt vigtigt med en helhedsorientering omkring den unge, hvis man vil lykkedes med behandlingen, forklarer souschef i Center for Unge og Misbrug Dan Orbe:

”Det er essentielt, at medarbejderne arbejder med hele den unges livssituation. Man skal give sig i kast med de problemer, den unge er fyldt op af, og som han elle hun har motivationen for at løse. Derfor skal den unge medinddrages i rådgivnings- og behandlingsforløbet. Det er også særdeles effektivt at inddrage familie, netværk og relevante samarbejdspartnere,” siger han.

Modellen tager højde for kommunale forskelle

Model U-turn er bygget op om en helhedsorienteret og fleksibel indsats og kan alt efter behov sættes sammen af forskellige elementer, fx oplysning, forebyggelse, tidlige opsøgende indsatser inddragelse af familie og netværk til rådgivning og behandling.

Når en ung har problemer med rusmidler, hænger det sammen med andre sociale og psykiske problemer, og indsatsen skal derfor samtænkes med andre tilbud. Derfor er det også nødvendigt at tilpasse modellen til kommunernes forskellige måder at organisere sine sociale tilbud på, understreger Dan Orbe.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.