Arkivnyhed - kan være forældet

Københavns Kommunes andel i By & Havn øges til 95 pct.

05.02.2015
Folketinget har i dag vedtaget en lov, som implementerer aftalen om metro til Ny Ellebjerg via Sydhavnen og udvikling af Nordhavn

Loven betyder bl.a., at kommunen fremover vil ejer 95 pct. af Udviklingsselskabet By & Havn I/S. Staten ejer resten.

Den nye lov gør det muligt at anlægge en vejtunnel under Svanemøllebugten mellem Nordhavnsvej og Nordhavn. Tunnelen er en betingelse for, at byen kan udvikle Nordhavn med mange tusinde nye arbejdspladser og indbyggere. Tunnelforbindelsen vil forkorte rejsetiderne for pendlere og lastbiler. De kortere rejsetider og direkte forbindelse til det overordnede vejsystem vil begrænse forureningen og øge livskvaliteten for københavnerne.

Loven gør det også muligt at bygge flere metrostationer i Nordhavn i takt med byudviklingen samt en metrolinje med 5 stationer til Ny Ellebjerg via Sydhavn.

Fakta