Arkivnyhed - kan være forældet

Københavns Kommune tager afgørelse i Farvergade-sagen til efterretning

17.06.2014
Højesteret har i dag truffet afgørelse i den såkaldte Farvergade-sag. Retten slår fast, at Københavns Kommune ikke får medhold i sagen mod Arbejdsmarkedsstyrelsen. Afgørelsen får ikke konsekvenser for Københavns ledige – både fordi reglerne er ændret, og fordi tilbuddet ikke eksisterer mere.

Farvergade-sagen er en sag tilbage fra 2010, hvor Arbejdsmarkedsstyrelsen oprindeligt krævede 390 mio. kr. tilbage fra Københavns Kommune. Et krav som senere blev reduceret kraftigt til først 65 mio. kr., dernæst 60 mio. kr., efter Københavns Kommune tog til genmæle i sagen.

Tvisten skyldes, at Arbejdsmarkedsstyrelsen mener, at Københavns Kommune har fået for meget i refusion fra staten i et særligt beskæftigelsesprojekt i Farvergade. Københavns Kommunes tolkning af reglerne var, at der ikke var et ubetinget fremmødekrav på 25 timer, og at en mere individuelt tilrettelagt indsats derfor var inden for rammerne.

Selvom det siden 2011 er lykkedes kommunen at få reduceret Arbejdsmarkedsstyrelsens krav markant, er direktør i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Kaj Ove Christiansen, ærgerlig over Højesterets afgørelse.

"Vi tager naturligvis afgørelsen til efterretning. Sagen var meget principiel for kommunerne og KL. Nu er sagen afgjort, og det er tid til at se fremad. Sagen er fra 2010 og har ikke nogen konsekvenser for ledige københavnere,” siger Kaj Ove Christiansen.

Advokat og partner fra Horten, Anders Valentiner-Branth forklarer:”Jeg er selvfølgelig overrasket over dommens udfald, men lige som min klient tager jeg den til efterretning. Det var en meget principiel sag, og jeg anbefalede derfor min klient, at sagen skulle prøves.”

Efter Østre Landsrets afgørelse i december 2012, valgte kommunen at anke sagen til Højesteret. Sagen var principiel for kommunerne og KL og dermed også en vigtig sag for Københavns Kommune at få afklaret. KL valgte i den forbindelse at træde ind i sagen til støtte for Københavns Kommune.

For yderligere oplysninger:

Pressechef Ole Larsen

4046 1668

ole.larsen@bif.kk.dk