Arkivnyhed - kan være forældet

Københavns Kommune skal informere bedre om digital kommunikation

05.07.2012
Overgangen til øget digitalisering skal ske under hensyntagen til borgerne. Borgerrådgiveren ser det som sin opgave i samarbejde med forvaltningerne at medvirke til, at dette sker, og at overgangen desuden er i overensstemmelse med kommunens juridiske forpligtelser. Borgerrådgiveren understøtter digitaliseringen ved at fokusere på borgernes retssikkerhed, så kostbare fejltagelser undgås.

Borgerrådgiveren iværksatte i marts måned en undersøgelse af kommunens vejledning til borgerne om tilslutning til digital post. På kommunens hjemmeside fremgik det, at man skulle oprette en digital postkasse, fordi man fra november 2014 bliver forpligtet til at modtage post fra det offentlige i digital form. Informationen havde været på hjemmesiden siden december 2011. 

Informationen var på dette tidspunkt ukorrekt, fordi kravet om tilslutning til digital post først blev vedtaget i Folketinget den 6. juni 2012, og den var heller ikke fyldestgørende, fordi de foreslåede regler om obligatorisk tilslutning indeholdt en række undtagelser, som ikke var nævnt på hjemmesiden. Efter undtagelserne kan borgere, som ikke kan modtage post fra det offentlige digitalt, fritages fra tilslutning til digital post. 

Informationen var derfor ikke i overensstemmelse med kravene til offentlige myndigheders vejledning eller med kommunens kommunikationspolitik. 

Korrekt og fyldestgørende information indebærer således efter Borgerrådgiverens opfattelse, at Københavns Borgerservice – når man valgte at informere om forventede kommende regler – burde have informeret om, at der var tale om lovforslag, reglernes indhold i dækkende udstrækning, samt mulighederne for undtagelse mv. 

Borgerrådgiveren konstaterer i undersøgelsen, at Københavns Borgerservices information på hjemmesiden hverken var korrekt eller fyldestgørende. Borgerrådgiveren henviser også til, at forkert og/eller ikke fyldestgørende information på kommunens hjemmeside kan være erstatningspådragende. 

Efter lovens vedtagelse finder Borgerrådgiveren det korrekt at oplyse om kravet om obligatorisk tilslutning til digital post, selv om kravet ikke gælder endnu, men det er Borgerrådgiverens opfattelse, at der samtidig skal oplyses om undtagelsesmulighederne, så borgerne kan indrette sig i forhold til de rammer, som Folketinget har fastlagt. 

På den baggrund har Borgerrådgiveren henstillet til Københavns Borgerservice at opdatere den information om de fremtidige regler, der gives via kommunens hjemmeside, så undtagelsesmulighederne også fremgår. Læs Borgerrådgiverens afsluttende brev