Arkivnyhed - kan være forældet

Københavns Kommune og KAB vil skabe flere billige boliger

05.12.2013
Københavns Kommune og det almene boligselskab KAB har indgået et partnerskab om at udvikle et koncept for billige – såkaldt – Basisboliger.

Priserne på lejligheder i København er steget voldsomt de seneste år. Det gælder også de mindste og billigste lejligheder. For eksempel har KAB kun godt 900 boliger, der koster omkring 3.200 kr. om måneden. For tre år siden havde de ca. 2.500 i den kategori.

Manglen på billige boliger er et stort problem for borgere med lav indkomst – for eksempel kontanthjælpsmodtagere og unge studerende.

Socialforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen vil derfor sammen med KAB udvikle et koncept for, hvordan der kan bygges små billige boliger i København.

Konceptet bliver i første omgang målrettet unge, men på længere sigt kan det overføres til andre grupper, der har svært ved at finde en billig bolig i København.

Konkret indeholder partnerskabsaftalen aftale om:

At der udvikles et koncept for Basisboliger med en husleje på maksimal 3.200 kr. om måneden (eksklusiv forbrug) integreret i andet boligbyggeri.

At konceptet afprøves i minimum to kommende projekter med ca. 30 basisboliger.

At der på baggrund af erfaringer med udviklingen og afprøvningen af basisboliger til unge udarbejdes et koncept for basisboliger til borgere med særlig lav betalingsevne generelt. Erfaringerne fra projektet stilles til rådighed for kommuner og den øvrige almene sektor.

Læs indstilling til Socialudvalget om partnerskabsaftalen

Se partnerskabsaftalen mellem KAB og Københavns Kommune