Arkivnyhed - kan være forældet

Københavns Kommune måler på vækst og erhverv

19.06.2015
Københavns Kommune lancerer nu et Erhvervsbarometer, der gør status over rammerne for at drive virksomhed i København.

Der er kommet flere private arbejdspladser i København, og hovedstaden har i dag flere beskæftiget i den private sektor end før krisen. Flere turister og internationale kongresser kommer til byen. Og flere virksomheder oplever Københavns Kommune som professionel, når de er i kontakt med kommunen. Det er nogle af de positive tendenser, som kan ses i det Erhvervsbarometer, som Københavns Kommune lancerer op til sit årlige dialogmøde med Københavns erhvervsliv den 17. juni. Der er dog også udfordringer.

”Erhvervsbarometeret viser, at der er kommet gang i hjulene igen i København: Vi får flere private arbejdspladser, og turister og erhvervsfolk strømmer i stigende grad hertil. Men den internationale konkurrence er benhård, så vi skal fortsat styrke København, så vi blandt andet kan tiltrække flere internationale virksomheder til byen”, siger overborgmester Frank Jensen (S).

Selvom lidt flere har gode oplevelser med Københavns Kommunes erhvervsservice, er der stadig plads til forbedring. Kun knap halvdelen af de adspurgte virksomheder er helt overordnet tilfredse eller meget tilfredse med kommunens erhvervsservice. Til gengæld er over 85 % tilfredse med kommunens iværksætterrådgivning.

”Det er dejligt, at så mange iværksættere er glade for vores rådgivning. Til gengæld er det utilfredsstillende, at vi ikke scorer særlig højt på vores generelle erhvervsservice. Det skal vi have ændret. Derfor har vi samlet vores rådgivning i Københavns Erhvervshus, så virksomhederne kun skal ringe et sted, hvis de har brug for hjælp”, siger beskæftigelses- og integrationsborgmester Anna Mee Allerslev (R). 

Erhvervsbarometeret måler også på byens infrastruktur, som har stor betydning for erhvervslivet i København.

”En god og veludbygget infrastruktur er altafgørende for beskæftigelsen. Medarbejdere skal nemt og hurtigt komme mellem hjem og arbejde på cykel og med kollektiv transport, og den nødvendige erhvervstrafik skal kunne komme frem på vejene. Derfor indfører København som den første kommune i landet mål for forbedringer af rejsetiden for cyklister og buspassagerer på 10 pct. frem mod 2018, mens vi vil sikre uændrede rejsetider og et bedre flow med færre stop for bilisterne,” siger teknik- og miljøborgmester Morten Kabell (EL).

”Det er positivt, at der er skabt private job – og især at en stor del af arbejdspladserne er skabt af de kreative erhverv. De kreative, iværksætterne og kulturaktørerne skal have gode rammer, for de er samtidig med til at gøre København til en attraktiv og spændende by at bo i og besøge som turist,” siger kultur- og fritidsborgmester Carl Christian Ebbesen (DF).

Erhvervsbarometeret lanceres i kølvandet på en ny erhvervs- og vækstpolitik, som Københavns Kommune lancerede tidligere på året for at styrke væksten og beskæftigelsen, gøre det nemmere at drive virksomhed i København og styrke Københavns position som attraktiv erhvervsby med en grøn og socialt bæredygtigt profil. Erhvervsbarometer 2015 udgør en baseline for den nye, samlede erhvervs- og vækstpolitik, og formålet med barometeret er fremover at måle på erhvervs- og vækstpolitikkens resultatmål, så der løbende kan sættes ind, hvor der er udfordringer.

Samtidig skal Erhvervsbarometeret danne udgangspunkt for dialog med Københavns erhvervsliv om virksomhedernes udfordringer og tiltag fra Københavns Kommune, der kan gøre København til en endnu mere attraktiv erhvervsby.

 

For mere information

 • Overborgmester Frank Jensen via pressechef Rikke Egelund, tlf. 3147 9497.
 • Beskæftigelses- og integrationsborgmester Anna Mee Allerslev via pressechef Lasse Perrild-Mathiasen, tlf. 3036 6527.
 • Teknik- og miljøborgmester Morten Kabell via pressechef Morten Rixen, tlf. 5168 0619.
 • Kultur- og fritidsborgmester Carl Christian Ebbesen via Hans Steen Andersen, tlf. 5135 7418.

FAKTA

 • Københavns Kommunes Erhvervsbarometer 2015 er udarbejdet ved hjælp af Københavns Kommunes egne målinger, målinger foretaget af Megafon, særkørsler fra Danmarks Statistik og tal fra bl.a. Arbejdstilsynet. Københavns Kommune har bl.a. spurgt ca. 550 virksomheder om deres oplevelser af kommunen. 
 • Den 17. juni præsenteres erhvervsbarometeret på Københavns Kommunes årlige erhvervsdialogmøde for virksomheder i København.  Årets møde sætter fokus på innovation og vækst. Læs mere på kk.dk/erhverv.

Udvalgte positive tendenser i Erhvervsbarometer 2015

 • Antallet af private arbejdspladser i København er steget med tre pct. fra 2013 til 2014 og er nu tilbage på niveauet før krisen. I 2014 var der omkring 230.000 lønmodtagere i den private sektor i København, og dermed er man tæt på målet i Københavns Kommunes erhvervs- og vækstpolitik om 235.000 private arbejdspladser i 2020. 
 • Virksomheder i København udledte mindre CO2 i 2014 end i 2013 og bidrager dermed til det generelle fald i CO2 i København og til målet om en CO2 neutral by i 2025.
 • Antallet af internationale videnkongresser er steget støt i København fra 26 kongresser i 2008 til 72 kongresser i 2014.
 • Der kommer flere udenlandske turister til København. I 2014 kom der 7 % flere turister til byen end i 2013.  
 • Flere passagerer benytter Københavns Lufthavn. 2014 var et rekordår med 25,6 mio. passagerer, hvilket var en stigning på 6,5 % ift. 2013.
 • Der er stor tilfredshed med Københavns Kommunes iværksætterrådgivning. I 2014 blev 86 % af alle rådgivninger vurderet til 5 på en skala fra 1 til 5, hvor 5 er bedst.
 • Flere virksomheder oplever Københavns Kommune som professionel. I 2014 oplevede 43 % af virksomhederne kommunen som professionel ift. 39 % i 2013. 
 • Andelen af virksomheder der er enten tilfredse eller meget tilfredse med Københavns Kommunes erhvervsservice er stort set uændret siden 2013 - nemlig 46 % i 2014 forhold til 48 % i 2013.

Udvalgte udfordringer 

 • Væksten i Region Hovedstaden har siden 2000 været på 1,5 % årligt i gennemsnit, bl.a. pga. finanskrisen. Målet i Københavns Kommunes erhvervs- og vækstpolitik er at få væksten op på 5 % årligt.
 • Der er kommet færre vækstiværksættere i København i forhold til øvrige virksomheder, nemlig 13,6 % i 2013 ift. 15 % i 2008. Københavns Kommune vil stimulere innovation og iværksætteri i København, dels gennem innovative indkøb, dels med iværksætterrådgivning partnerskaber og via bedre rammer for samarbejde mellem virksomheder og videninstitutioner.
 • Kun knap halvdelen af de adspurgte virksomheder er tilfredse eller meget tilfredse med Københavns Kommunes erhvervsservice, og færre oplever kommunen som serviceminded. Det nyligt etablerede Københavns Erhvervshus skal sikre, at serviceniveauet styrkes fremover.