Arkivnyhed - kan være forældet

Københavns Kommune lukker for varmen i sommerperioden

15.05.2015
Københavns Kommune og HOFOR samarbejder om en kampagne for sommerlukning af varmen i kommunens ejendomme.

Københavns Kommune deltager i år i den landsdækkende kampagne ’Sommerluk 2015’ sammen med andre offentlige og private virksomheder i hele landet.  Alle deltagere lukker for varmen den 15. maj og lukker op igen den 15. september.

Ved at lukke helt for varmen i sommerperioden spares der typisk 5 % af de årlige energiudgifter i en ejendom. I alt er forventningen, at der kan spares 6 mio. kr. for Københavns Kommune og udledes 1.283 tons mindre CO2.

Overborgmester Frank Jensen støtter ’Sommerluk 2015’-kampagnen:”Alle skal gøre en indsats for få et bedre klima. I København Kommune vil vi være verdens første CO2-neutrale hovedstad i 2025, og derfor lukker vi naturligvis for sommervarmen i kommunens mange bygninger. Jeg vil gerne opfordre alle københavnere til at slukke for sommervarmen. Det giver gevinst i privatøkonomien og for klimaet,” siger Københavns overborgmester, Frank Jensen.  

I år har Københavns Kommune valgt at indgå et tættere samarbejde med HOFOR om energirigtig drift og sommerlukning for varmen i kommunens ca. 830 ejendomme. Driftsansvarlige og teknikere i udvalgte ejendomme tilbydes f.eks. et kursus i sommerlukningen og Energisupportenheden i Københavns Ejendomme rådgiver løbende alle forvaltninger om energirigtig drift.

De af kommunens ejendomme, hvor der skal tages særligt hensyn til brugerne såsom børneinstituioner, plejehjem, og handicapcentre, kan vælge ikke at deltage i projektet.

Kontakt

Enhedschef Pernille Bahnson, tlf. 2612 1670. Mail: Pebahn@okf.kk.dk

Mere information

http://kejd.dk/

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.