Arkivnyhed - kan være forældet

Københavns Kommune kan ikke erkende sig skyldig i uagtsomt manddrab

06.02.2013
Københavns Kommune har i dag underrettet Københavns Politi.

Københavns Kommune har i dag underrettet Københavns Politi om, at kommunen ikke kan erkende sig skyldig i uagtsomt manddrab i forbindelse med den ulykke, der kostede en amerikansk turist livet tilbage i august 2012.

Kommunen har gennem hele forløbet erkendt at have overtrådt Færdselsloven, da det involverede køretøj havde en defekt sædekontakt, og har derudover erkendt sin erstatningspligt.

”Vi har gjort alt, hvad vi kan, for at bidrage til opklaringen af, hvordan den tragiske ulykke kunne ske. Det står helt klart, at vi har overtrådt Færdselsloven, og vi er naturligvis dybt optaget af at sikre, at en så alvorlig ulykke ikke sker igen. Men vi mener ikke, at der er grundlag for, at vi skal tiltales for uagtsomt manddrab,” siger Jens Elmelund, konstitueret administrerende direktør i Teknik- og Miljøforvaltningen.

Ulykken skete, da en el-renholdsbil satte i gang på Strøget i Indre København og dræbte en amerikansk turist. Senere viste Arbejdstilsynets gennemgang, at sædekontakten i køretøjet var sat ud af drift. Sædekontakten er én ud af flere af køretøjets sikkerhedsforanstaltninger og sikrer, at køretøjet kun kan køre, hvis der sidder en person i sædet.

”Vi tager det meget alvorligt, at sædekontakten har været slået fra. Men den er kun én ud af flere sikkerhedsforanstaltninger i vores køretøjer, og vi har på ingen måde kunne forudse, at en sådan ulykke kunne ske,” uddyber Jens Elmelund.

Københavns Kommune har fået oplyst af politiet, at anklageskriftet nu er sendt til Københavns Byret, og afventer den efterfølgende retssag. Strafferammen for kommunen er bøde. Der er endnu ikke truffet afgørelse i spørgsmålet om erstatningens størrelse.

Fakta:

Københavns Kommune er sigtet for overtrædelse af:

• Straffelovens § 241, der bl.a. siger, at ”den, som uagtsomt forvolder en andens død, straffes med bøde eller fængsel indtil 4 måneder eller under særligt skærpende omstændigheder med fængsel indtil 8 år.”

• Færdselslovens § 3, stk. 1, der bl.a. siger, at ”trafikanter skal optræde hensynsfuldt og udvise agtpågivenhed, så at der ikke opstår fare eller forvoldes skade eller ulempe for andre, og således at færdslen ikke unødigt hindres eller forstyrres. Der skal også vises hensyn over for dem, der bor eller opholder sig ved vejen.”

• Færdselslovens § 28, stk. 4, 1. Pkt., der bl.a. siger, at ”når føreren af et køretøj forlader dette, skal det sikres, at køretøjet ikke kan sætte i gang af sig selv.”

• Færdselslovens § 67, stk. 2., der bl.a. siger, at ”et køretøj skal være således indrettet og holdes i en sådan stand, at det kan benyttes uden fare og ulempe for andre samt uden skade for vejene.”

Strafferammen for kommunen er bøde.

Da ulykken involverer et af kommunens køretøjer, påhviler der ifølge færdsels-loven forvaltningen et objektivt ansvar. Der er derfor ingen tvivl om, at forvaltningen er erstatningsansvarlig i forbindelse med ulykken. 

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.