Arkivnyhed - kan være forældet

Københavns Kommune indskærper procedurer og stopper uledsaget udgang i en konkret sag efter kritik

29.04.2014
Indslag i TV2 giver indtryk af, at det socialpsykiatriske bosted Ringbo ikke griber ind overfor hash-handel og anden kriminalitet. Det er ikke korrekt, bostedets ledelse anmelder løbende kriminalitet til politiet – så sent som i sidste uge har en anmeldelse ført til politi-ransagninger

TV2 har i de sidste dage fortalt om stofmisbrug og handel med hash på det socialpsykiatriske bosted, Ringbo. Det er en kendt problematik at mange sindslidende også har et stofmisbrug ved siden af, og det er en udfordring for bosteder over hele landet, hvordan man håndterer dette.

I indslaget fortæller en medarbejder, at ledelsen har opfordret dem til ikke at støtte beboere, hvis de ønsker at anmelde en narkohandler til politiet. Medarbejderne fortæller desuden, at nogle af beboerne bliver udsat for røverier, vold og trusler fra de beboere, som sælger hash.

"Det er en sag, vi tager meget alvorligt. Jeg vil gerne understrege, at det ikke er korrekt, at Ringbos ledelse har ignoreret de ulovlige forhold. Ringbo har løbende taget kontakt til politiet om beboeres kriminelle handlinger, og politiet har flere gange – så sent som i sidste uge – på baggrund af ledelsens opfordring foretaget en ransagning på Ringbo," siger administrerende direktør i Socialforvaltningen Anette Laigaard.

Samtlige medarbejdere på Ringbo har nu fået indskærpet reglerne om, at al kriminel handling skal anmeldes til politiet.

TV2 kunne i aftes også fortælle at en konkret kriminel person, der er anbragt ved dom, for nylig har fået tilladelse til uledsaget at forlade området. Det blev fremstillet som om, at Ringbo selv havde givet personen ret til uledsaget udgang. Det er forkert. Pågældende beboer havde i forvejen ifølge dommen mulighed for 21 timers uledsaget udgang om ugen. Ringbo ansøgte alene om en udvidelse af timerne. Men da man ikke afventede godkendelse fra Statsadvokaten, var det en administrativ fejl at give personen yderligere uledsaget udgang, og det er nu stoppet.
Københavns Kommune må ikke udtale i om konkrete borgersager, men Kontorchef Jan Jensen fra Udsatte og Psykiatri siger:

"Der var igangsat et pædagogisk behandlingsforløb af borgeren, der var planlagt i samarbejde med Socialstyrelsen. Som en del af denne behandling ansøgte vi Statsadvokaten om at pågældende fik tilladelse til længere uledsaget udgang fra Ringbo. Men ordningen blev sat i gang før tilladelsen var givet, og det er en alvorlig fejl, som vi beklager. I dag har vi fået afslag på ansøgningen, og ordningen er bragt tilbage til udgangspunktet."

Københavns Socialforvaltning er i dialog med Statsadvokaten om hvordan det videre forløb nu skal tilrettelægges for pågældende borger.

Åbne bosteder som Ringbo er ikke institutioner, hvor beboerne er lukket inde, eller frataget deres ret til at bestemme over eget liv. De fleste kan komme og gå som de synes. Derfor er medarbejderne også begrænset i hvad de kan og må gøre i forhold til stofmisbrug.

Socialforvaltning vil i de nærmeste dage holde møder med samtlige medarbejdere for at sikre, at alle føler sig trygge og er klar over hvordan de skal håndtere stofmisbrug blandt beboerne.

(Nyheden er opdateret  02.05.2014)