Arkivnyhed - kan være forældet

Københavns Kommune indgår prisaftale med Thiele

20.02.2015
  • ""
Københavns Kommune har indgået en prisaftale med Thiele.

Dermed kan en række persongrupper nu modtage økonomisk støtte fra kommunen til køb af nye briller. 

Med den nye aftale kan førtidspensionister og folkepensionister søge helbredstillæg på op til 85 % på udvalgte briller. Persongrupper, der er omfattet af aktivloven eller integrationsloven kan søge om bevilling af enkeltydelse.
For at søge om tilskud til nye briller, henvender man sig først hos optikeren, som udarbejder et prisoverslag og en ansøgning. Derefter sendes en ansøgning til Københavns Kommune, som vurderer om borgeren opfylder betingelserne for at få en bevilling.

Det er dog meget vigtigt at sikre bevilling fra Københavns Kommune inden man køber sine briller, da tilskuddet ikke kan gives bagudrettet. Sagsbehandlingstiden kan, afhængigt af hvilken persongruppe man tilhører, tage op til 6 uger.
Prisaftalen omfatter blandt andet et udvalg på i alt 40 voksenstel og 10 børnestel, og kommunens samlede tilskud til en standardbrille vil typisk ligge i omegnen af 250 – 300 kr.  Ønsker man en dyrere brille vil det indebære øget egenbetaling. Det samme kan være tilfældet hvis man benytter en anden optiker.

Ordningen træder i kraft den 19. februar 2015.

Læs mere om reglerne for enkeltydelser på dette link

Læs mere om reglerne for helbredstillæg på dette link