Arkivnyhed - kan være forældet

Københavns Kommune indgår aftale på Inderhavnsbroen

21.02.2014
Københavns Kommune har indgået en aftale med DSSM A/S om Inderhavnsbroen over Københavns Havn. Målet er, at aftalen, som vedrører projektgranskning og – optimering, efterfølgende skal munde ud i en entrepriseaftale om færdiggørelse af Inderhavnsbroen.

Den indledende aftale mellem Københavns Kommune og DSSM A/S omfatter en granskningsperiode, projektoptimering, udarbejdelse af 3D-model og arbejdstegninger for stålproduktion. Københavns Kommune forventer at indgå kontrakt vedr. selve færdiggørelsesentreprisen i slutningen af marts eller begyndelsen af april, og vil her melde dette ud sammen med sin nye entreprenør.

’Vi har i løbet af de seneste måneder haft en glimrende dialog om færdiggørelse af Inderhavnsbroen med flere mulige leverandører. Vi har stor tiltro til det samarbejde, som vi nu har indgået aftale med DSSM om. Det er dog vigtigt at gøre det helt klart, at der er tale om to selvstændige kontrakter, og at det er en mindre, indledende aftale, der er indgået nu. Men vi er naturligvis rigtig glade for, at der er skred i tingene igen,’ fortæller Jens Zøfting, Centerchef i Københavns Kommune

I den kommende periode vil parterne være i den afsluttende fase i forhold til indgåelse af færdiggørelseskontakt på Inderhavnsbroen.

Når broen står færdig, vil den forbinde Nyhavn med Christianshavn over Københavns Inderhavn. Arbejdet med at bygge broen har stået stille siden entreprenøren Pihl gik konkurs i august 2013. Københavns Kommune forventer færdiggørelse ved årsskiftet 2014/ 2015.

Forhandlingerne og indgåelsen af den indledende aftale gælder kun for Inderhavnsbroen. For de to mindre broer over Trangraven og Proviantgraven, også kaldet Kanalbroerne, modtager Københavns Kommune i starten af marts tilbud på færdiggørelsesarbejderne, hvorefter der vil blive forhandlet med entreprenørerne med henblik på indgåelse af tilsvarende indledende aftale efterfulgt af en selvstændig aftale om færdiggørelsesentreprisen.

 

Fakta

Inderhavnsbroen

Broen er del af den gang- og cykelforbindelse, som sikrer sammenhængen mellem Kongens Nytorv og Christianshavn via Nyhavn og Grønlandske Handels Plads, med videre forbindelse mod nord via broen over Proviantmagasingraven og mod Amager via broen over Christianshavns Kanal / Trangraven.

Det forventes, at der dagligt vil køre ml. 3 - 7.000 cyklister på Inderhavnsbroen.

Frihøjden på 5,40 m under broen svarer til højden under de øvrige broer i havneløbet.

Det særlige ved broen er, at den er en skydebro. Den åbner ved, at de midterste brofag trækkes ind i de brofag, der ligger mod land.

Trangravsbroen

Broen har tre ’ben’. Et til Grønlandske Handels Plads, et til Trangravsvej og et til Islands Plads. Der er to oplukkelige broklapper.

I højsæsonen vil ca. 400 både, kajakker og kanalrundfarter sejle under/gennem broen om dagen.

Frihøjden på 2,30 m. vil tillade kanalrundfarter og små motorbåde at sejle uhindret under.

Sejladstællinger fra 2009 viser, at ca. ¼ del af de passerende både vil kræve broåbninger.

Proviantbroen

Den planlagte bro over Proviantmagasingraven sikrer, i forlængelse af broen over Trangraven og den kommende bro kaldet Cirkelbroen mellem Danisco og Nordea i den modsatte ende af Christianshavns Kanal, forbindelse på langs af havnepromenaden helt fra Slusen i Sydhavnen til Operaen og resten af Holmen mod nord.

Broen er placeret parallelt med Frederiksholmsbroen ved Danneskiold-Samsøes Allé.

Den eksisterende bro, Frederiksholmsbroen, åbner ca. 50 gange om året. Den nye bro må forventes at skulle åbne noget mere på grund af en frihøjde på 2,2 m, som er 40 cm lavere end Frederiksholmsbroen.

Økonomi

Projektet muliggøres takket være en donation på 200 mio. kr. fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal.

Forsinkelsen gør broerne dyrere. Det er endnu for tidligt at sige noget om, hvor meget dyrere broerne bliver, da tilbuddene på Kanalbroerne ikke er modtaget endnu.