Arkivnyhed - kan være forældet

Københavns Kommune indgår aftale for kanalbroerne

25.04.2014
Københavns Kommune har indgået en aftale med HSM Industri A/S om de to kanalbroer Trangravsbroen og Proviantbroen på Christianshavn. Målet er, at aftalen, som vedrører projektgranskning og – optimering, efterfølgende skal munde ud i en entrepriseaftale om færdiggørelse af Kanalbroerne.

Den indledende aftale mellem Københavns Kommune og HSM Industri A/S omfatter en granskningsperiode og projektoptimering i forhold til færdiggørelse af broerne med de brofag der blev delvist færdigproduceret af nu konkursramte stålproducent VSB Industri- og Stålmontage A/S. Københavns Kommune forventer også snart at indgå kontrakt vedrørende selve færdiggørelsesentreprisen, og vil her melde dette ud sammen med sin nye entreprenør.

’Vi har i løbet af de seneste måneder haft en glimrende dialog om færdiggørelse af Kanalbroerne med flere mulige leverandører. Vi har stor tiltro til det samarbejde, som vi nu har indgået aftale med HSM Industri A/S om. Det er dog vigtigt at gøre det helt klart, at der er tale om to selvstændige kontrakter, og at det er en mindre, indledende aftale, der er indgået nu. Men vi er naturligvis rigtig glade for, at der er skred i tingene igen,’ fortæller Jens Zøfting, Centerchef i Københavns Kommune.

I den kommende periode vil parterne være i den afsluttende fase i forhold til indgåelse af færdiggørelseskontakt på Kanalbroerne.

Når broerne er færdige, vil de sammen med Inderhavnsbroen forbinde Nyhavn med Christianshavn og Holmen. Arbejdet med at bygge broerne har stået stille siden entreprenøren Pihl gik konkurs i august 2013. Københavns Kommune forventer at både Inderhavnsbroen og Kanalbroerne er færdige ved årsskiftet 2014 – 2015.

Information og kontakt:

Ulrich Harre, kommunikationskonsulent i Teknik- og Miljøforvaltningen, Københavns Kommune, b80h@tmf.kk.dk, telefon 24 86 50 23.

Fakta

Kanalbroerne Trangravsbroen og PorviantbroenTrangravsbroen

Broen har tre ’ben’. Et til Grønlandske Handels Plads, et til Trangravsvej og et til Islands Plads. Der er to oplukkelige broklapper.

I højsæsonen vil ca. 400 både, kajakker og kanalrundfarter sejle under/gennem broen om dagen.

Frihøjden på 2,30 m. vil tillade kanalrundfarter og små motorbåde at sejle uhindret under.

Sejladstællinger fra 2009 viser, at ca. ¼ del af de passerende både vil kræve broåbninger.

Proviantbroen

Den planlagte bro over Proviantmagasingraven sikrer, i forlængelse af broen over Trangraven og den kommende bro kaldet Cirkelbroen mellem Danisco og Nordea i den modsatte ende af Christianshavns Kanal, forbindelse på langs af havnepromenaden helt fra Slusen i Sydhavnen til Operaen og resten af Holmen mod nord.

Broen er placeret parallelt med Frederiksholmsbroen ved Danneskiold-Samsøes Allé.

Den eksisterende bro, Frederiksholmsbroen, åbner ca. 50 gange om året. Den nye bro må forventes at skulle åbne noget mere på grund af en frihøjde på 2,2 m, som er 40 cm lavere end Frederiksholmsbroen.

Inderhavnsbroen

Broen er del af den gang- og cykelforbindelse, som sikrer sammenhængen mellem Kongens Nytorv og Christianshavn via Nyhavn og Grønlandske Handels Plads, med videre forbindelse mod nord via broen over Proviantmagasingraven og mod Amager via broen over Christianshavns Kanal / Trangraven.

Det forventes, at der dagligt vil køre 3 - 7.000 cyklister på Inderhavnsbroen.

Frihøjden på 5,40 m under broen svarer til højden under de øvrige broer i havneløbet.

Det særlige ved broen er, at den er en skydebro. Den åbner ved, at de midterste brofag trækkes ind i de brofag, der ligger mod land.

Økonomi

Projektet muliggøres takket være en donation på 200 mio. kr. fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal.

Forsinkelsen gør broerne dyrere. BR har godkendt at der tilføres projektet 66,95 mio. kr. hvoraf A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal finansierer med 25 mio. kr. inkl. gavemoms.