Arkivnyhed - kan være forældet

Københavns Kommune giver igen tilladelse til udvidet arbejdstid

18.09.2013
Aften- og nattearbejde bliver igen tilladt på fire af de metrobyggepladser, hvor klager ellers har sat stop for de udvidede arbejdstider siden begyndelsen af august.

Københavns Kommune giver igen tilladelse til udvidede arbejdstider på flere metrobyggepladser. Det sker efter, at kommunen har gennemført en partshøring i forhold til beslutningen om at give klager opsættende virkning. I alt er der kommet fire høringssvar vedrørende tre af metrobyggepladserne.

- Vi har hele tiden været af den overbevisning, at klager ikke skulle have opsættende virkning. Derfor har vi nu uddybet og styrket argumentationen, som Natur- og Miljøklagenævnet selv har efterlyst, hvis en klage ikke skal have opsættende virkning. Under partshøringen er der ikke kommet nye informationer frem, der ændrer vores opfattelse, og derfor har vi igen givet tilladelse til udvidede arbejdstider, siger Jens Elmelund, direktør i Københavns Teknik- og Miljøforvaltning.

Baggrunden for partshøringen var, at Metroselskabet tidligere på måneden klagede til både Natur- og Miljøklagenævnet og Københavns Kommune over, at der ikke blev afholdt en partshøring i forbindelse med beslutningen om at giver klagerne opsættende virkning på de fire berørte byggepladser. Samtidig har Metroselskabet uddybet deres argumentation for, hvorfor fremdriften på de fire byggepladser kun kan sikres med den udvidede arbejdstid.

- Siden delafgørelsen fra Natur- og Miljøklagenævnet satte de udvidede arbejdstider i bero på Marmorkirken, har vi arbejdet på højtryk for at afdække alle aspekter i spørgsmålet om opsættende virkning. Det har store konsekvenser for hele byen, hvis metrobyggeriet trækker ud, og naboerne har måttet leve med uvisheden, siger Jens Elmelund.

Da Natur- og Miljøklagenævnets oprindelige delafgørelse fra den 31. juli om at klager skal have opsættende virkning specifikt går på Marmorkirken, gælder kommunens afgørelse ikke denne byggeplads. Kompetencen til at ændre den afgørelse ligger derfor hos nævnet, og kommunen afventer i stedet den endelige afgørelse i fra nævnet i denne sag.

Naboer, der har været omfattet af den seneste partshøring, får stadig afprøvet deres klager ved Natur- og Miljøklagenævnet, som i sidste ende skal tage endelig stilling til alle klager, der er indgivet om metrobyggepladserne.

Fakta:

  • Den 15. juni gav Københavns Kommune med påbud efter Miljøbeskyttelseslovens § 42 tilladelse til udvidede arbejdstider på otte af hovedstadens 21 metrobyggepladser. Påbuddene regulerer, hvor længe arbejdet må fortsætte på den enkelte byggeplads, og hvor meget det må støje.


  • Københavns Kommune vurderede oprindeligt, at klager over de nye arbejdstider ikke skulle have opsættende virkning. Den 31. juli slog Natur- og Miljøklagenævnet imidlertid fast, at en klage over påbuddet for Marmorkirken skulle have opsættende virkning, og at det gamle påbud og arbejdstider i stedet gælder, indtil klagen er afgjort.


  • De udvidede arbejdstider blev ophævet for byggepladsen ved Marmorkirken med det samme. Efterfølgende blev aften- og natarbejdet også stoppet på byggepladserne ved Øster Søgade, Gammel Strand, Hovedbanegården og Sønder Boulevard efter klager.


  • Der er også klaget over tunnelarbejdspladsen i Nørrebroparken. Da byggepladsen her adskiller sig markant fra de øvrige, har Københavns Kommune allerede sendt klagen videre til Natur- Miljøklagenævnet med en anbefaling om, at der fortsat må arbejdes i døgndrift med tunnelboringen, mens nævnet behandler klagen.