Arkivnyhed - kan være forældet

Københavns Kommune flytter borgere med fysiske og psykiske handicap fra bosted

15.03.2013
Socialforvaltningen i København flytter 3 borgere med svære fysiske og psykiske handicap fra det private bosted Møllen i Kalundborg.

De tre beboere er døgnanbragt af København, men hverken de fysiske rammer eller pædagogikken er i orden eller tidssvarende, og kommunen har derfor i december 2012 besluttet at opsige samarbejdet med bostedet.

- Vi har haft en vanskelig dialog med stedet igennem flere år, og har påpeget at forholdende skulle bringes i orden. Det er en klar fejl, at vi ikke har fulgt bedre op på vores egne henvendelser, og at vi ikke tidligere har grebet ind, og standset samarbejdet, når vores betingelser ikke blev opfyldt, siger Vibeke Ries, myndighedschef i Københavns Socialforvaltning.

- Vi har dog samtidig konstateret, at pårørende til bostedets beboere generelt har været tilfredse med stedet og nødigt så, at deres pårørende skulle flytte derfra, siger Vibeke Ries.

Samarbejdet har været vanskeliggjort af, at kontraktforholdende mellem Københavns kommune og bostedet har været utilstrækkelige. En af konsekvenserne af de utilstrækkelige kontraktforhold har været, at der ikke er stillet krav om indberetninger af magtanvendelser.

Blandt de kritiske forhold, ud over manglende indberetninger for magtanvendelser, er videoovervågning og aflåste døre.

I december 2012 blev det aftalt, at kontrakterne, der er udformet som døgnforanstaltninger for den enkelte borger, opsiges i enighed med Møllens ledelse.

Københavns Kommune har skaffet alternative botilbud til de tre beboere. Den første er allerede flyttet og de øvrige to forventes flyttet pr. 1/5 2013.

København har på baggrund af forløbet igangsat et ekstra tilsyn med kommunens øvrige døgnforanstaltninger for den enkelte borger.

Fakta om magtanvendelser:

Magtanvendelse er f. eks. når en beboer med stærkt nedsat psykisk funktionsevne fastholdes for at undgå personskade, eller fastholdes for at sikre absolut nødvendig personlig hygiejne. Det er også magtanvendelse at videoovervåge, anvende alarm- eller pejlesystemer, særlige døråbnere eller tilbageholdelse i boligen.

Alle dokumenter vedrørende sagen, der er tilgængelige indenfor loven om tavshedspligt, kan findes i højre spalte på denne side.