Arkivnyhed - kan være forældet

Københavns idrætsanlæg bliver flittigt brugt

12.06.2013
Byens idrætsanlæg er fyldt med aktivitet. Især i svømmehallerne er der nærmest udsolgt. De mere specielle faciliteter bliver mindre brugt.

En ny undersøgelse fra Kultur- og Fritidsforvaltningen viser, at især svømmehallerne og de store idrætshaller er særdeles godt udnyttet. Her er der idrætsaktiviteter i henholdsvis 69 % og 85 % af tiden.

Ser man udelukkende på prime time (mandag - torsdag, kl. 16 - 20) er tallene endnu højere. I 90 % af prime time er der idrætsaktiviteter i svømmehallerne og de store idrætshaller. I dette tidsrum er børn og unge blandt de højest prioriterede grupper, når tiderne skal fordeles.

 

Speciallokaler – varieret idrætsliv

I de såkaldt speciallokaler er aktiviteterne dog i høj grad begrænset til bestemte tidspunkter i løbet af ugen. Lokaler som keglebaner, fægtesale og bokselokaler kan typisk kun bruges til én bestemt aktivitet, og derfor står de ofte tomme i dagtimerne, selvom de bliver benyttet flittigt om aftenen og i weekenden.

Den samlede belægningsprocent på Københavns forskellige idrætsanlæg er 56 %.

”Vi vil være en storby med et rigt og varieret udbud af idrætsfaciliteter. Derfor må man acceptere, at nogle typer lokaler bruges mindre end de store, populære anlæg. Selv om det selvfølgelig betyder, at den samlede belægningsprocent bliver lavere,” siger Mads Kamp, planlægningschef i Kultur- og Fritidsforvaltningen.

 

Behovet stiger

Der udbydes samlet omkring 26.000 timer i Københavns idrætsanlæg.

På trods af at fleste af Københavns idrætsfaciliteter allerede bliver godt udnyttet, er det fortsat vigtigt at se på, hvordan byens ressourcer til idræt bruges bedst muligt. Befolkningsprognoser viser, at der frem mod 2025 kommer ca. 20 % flere københavnere. I takt med at befolkningstallet stiger vil behovet for idrætsfaciliteter i København blive endnu større i de kommende år.