Arkivnyhed - kan være forældet

Københavnerne og deres boliger anno 2014

21.03.2014
Københavns Kommune offentliggør ny bosætningsanalyse, som viser udvikling i befolkning, bosætning og bolig siden 90’erne

I 2015 skal Københavns Kommune revidere kommuneplanen. Forud for dette har Økonomiforvaltningen udarbejdet en bosætningsanalyse, der beskriver befolkningsudvik¬lingen og bosætningen siden 1995 og samler aktuel viden om københavnernes boligpræfe¬rencer. Analysen beskriver bl.a. hvordan de unge og børnefamilierne bor, og hvilke faktorer der ligger til grund for deres valg af bolig. Analysen er udarbejdet på baggrund af statistiske data om københavnerne samt en spørgeskemaundersøgelse blandt tilflyttere til Københavns Kommune.
Analysen konkluderer bl.a., at:

  • Skal den fortsatte befolkningsvækst understøttes, er det vigtigt, at der også fremadrettet skabes flere små og attraktive billige boliger, som de unge, og i særdeleshed de studerende, har råd til. Der skal bygges flere kollegie- og ungdomsboliger, men det er også vigtigt, at det private boligmarked fortsat kan optage størstedelen af unge.
  • Skal København fremadrettet fastholde og tiltrække børnefamilierne, skal der fortsat bygges nye, store boliger med attraktive, grønne nærmiljøer og gode, private udendørs opholdsarealer i form af altaner eller haver.
  • Skal der skabes en bæredygtig byudvikling, er det vigtigt, at der skabes bedre sammenhæng mellem de udsatte byområder og den resterende by, så vækst og velstand ikke koncentreres i bestemte dele af byen. Den sammenhængende by vil derfor blive et centralt tema i Kommuneplan 2015.

Yderligere info
Økonomiforvaltningen
Center for Byudvikling
Kontorchef Ingvar Sejr Hansen
ish@okf.kk.dk