Arkivnyhed - kan være forældet

Københavnerne føler sig mere trygge

04.06.2013
  • ""
Tryghedsindeks 2013 viser en fremgang i trygheden blandt københavnerne. Især i Brønshøj-Husum er udviklingen positiv, mens andre københavnske bydele som for eksempel Nørrebro stadig har lokale udfordringer.

I mindre grad end tidligere angiver københavnerne, at de har været udsat for kriminalitet og oplever kriminalitet som et problem i deres nabolag. Anmeldelser om indbrud er faldet med 16 procent, hærværk med 31 procent, vold med 22 procent og narkotika med 7 procent sammenlignet med 2009, og københavnerne melder også, at de generelt føler sig mindre utrygge i aften- og nattetimerne – 17,5 procent angiver at være utrygge i 2013 mod 22 procent i 2009. Det viser Tryghedsindeks 2013, som er en årsopgørelse for trygheden blandt københavnerne generelt og lokalt i 2012. Og trygheden er overordnet set steget i bydelene. Særligt i Brønshøj-Husum er der på et år sket en positiv fremgang.Kort sagt er det gået den rigtige vej, siden Københavns Kommune i 2009 begyndte at måle københavnernes tryghed. Men trods den positive fremgang i hovedstaden er der alligevel områder i byen, som bekymrer beskæftigelses- og integrationsborgmester Anna Mee Allerslev (R), hvis forvaltning står bag Tryghedsindekset i samarbejde med Københavns Politi. Hun peger blandt andet på, at der er visse områder på Nørrebro, Christianshavn og Vesterbro, hvor der er væsentlige tryghedsudfordringer.”Vi har et unikt redskab i Tryghedsindekset, hvor vi meget præcist kan måle, om vores tryghedsskabende indsatser virker. Og det er glædeligt at se, at det gør den. Men ligesom området omkring Hovedbanegården på Vesterbro er utrygt på grund af omfattende narkotikakriminalitet, har københavnerne for eksempel også haft bandekonflikten tæt inde på livet de seneste måneder, og så er det jo naturligt, hvis det har fået borgere i bydele som Nørrebro til at føle sig mere utrygge. Så selv om det går fremad, må vi desværre også indse, at der er et stykke vej endnu, før alle københavnere kan føle sig helt trygge i vores by,” siger Anna Mee Allerslev (R).Overborgmester Frank Jensen (S), som lige siden sin tiltrædelse har arbejdet målrettet for at gøre København til en sikker by er glad for resultaterne. Men heller ikke han er parat til at melde trygheden i top. For der må ikke slækkes på indsatsen, selv om københavnerne føler sig tryggere nu, end de gjorde i 2009.”Helt overordnet set går det den rigtige vej. Specielt kriminaliteten blandt de unge styrtdykker, men samtidig ser vi en kerne af groft kriminelle, der bliver værre, og som kæmper i gaderne om de kriminelle markeder. Så tallene kan hurtigt vende igen, og der er ingen grund til at slappe af. Tværtimod. Derfor har vi netop nu en indsats mod banderne omkring Nørrebro helt ned på individniveau. De forhærdede kriminelle skal dømmes og straffes. De, der endnu kan nå at trække sig ud, skal have et tilbud fra kommunen, der er meget svært at afslå,” siger Overborgmester Frank Jensen (S).I regi af de tryghedsskabende indsatser Hotspot og Sikker By har Københavns Kommune blandt andet en stor opgave med at forebygge, at børn og unge ryger ud i kriminalitet. Kommunens forvaltninger samarbejder med SSP, Lokaludvalg, boligorganisationer, Kriminalforsorgen og Københavns Politi med at sikre, at alle byens unge kommer i job og uddannelse og føler sig trygge i byen. For Københavns Politi er det overordnede mål også at skabe de tryggest mulige rammer for københavnerne og byens mange gæster. Og det kræver en målrettet indsats, lyder det:”Det er derfor meget tilfredsstillende, at københavnerne opfatter byen som tryg, og at udviklingen er positiv. Men vi er klar over, at eksempelvis en opblussen af bandekonflikten let kan risikere at spolere det fine øjebliksbillede. Det kræver hårdt og konstant arbejde at skabe tryghed, og det kræver et godt og tillidsfuldt samarbejde mellem myndighederne, for ingen kan løse opgaven alene," siger politidirektør Thorkild Fogde, Københavns Politi.Læs Tryghedsindeks 2013

Kontakt:

Beskæftigelses- og integrationsborgmester Anna Mee Allerslev (R): Pressechef Ole Larsen tlf 4046 1668Overborgmester Frank Jensen (S): Pressechef Jacob Elkjær tlf 2810 4898Politidirektør Thorkild Fogde, Københavns Politi: Kommunikationschef Jens Harder Højbjerg tlf 7258 9430

For information om Tryghedsindekset: Pressechef Ole Larsen tlf 4046 1668