Arkivnyhed - kan være forældet

København vil sælge sine grønne løsninger i Sydafrika

06.02.2014
Overborgmester Frank Jensen er i Sydafrika for at åbne døre for danske virksomheder og lokke sydafrikanske virksomheder til København.

Sydafrika er Afrikas vækstmotor og har i disse år et stigende behov for grøn energi og bæredygtig teknologi. Derfor er Københavns overborgmester Frank Jensen i disse dage i Cape Town for at mødes med byens borgmester og det lokale erhvervsliv. 

Overborgmesteren åbner fredag udstillingen Copenhagen Solutions i Cape Town, der viser en række af Københavns bæredygtige by-løsninger inden for blandt andet cykling, vand, fjernvarme og vindenergi, som kan eksporteres til andre byer verden over. 

"Sydafrika er en stærk vækstøkonomi, der har ambitiøse målsætninger om at nedbringe CO2-udledningen.  København vil være verdens første CO2-neutrale hovedstad, og derfor har vi udviklet en række bæredygtige byløsninger, som vi ser et potentiale i at overføre til Sydafrika. Det vil styrke Københavns grønne virksomheder, skabe arbejdspladser i byen og hjælpe Sydafrikas grønne udvikling," siger overborgmester Frank Jensen (S).  

Den danske regering har som målsætning at øge eksporten til Sydafrika med 50 procent inden for de næste fire år, og det er især inden for grøn energi og clean tech at eksporten forventes at stige.

Sydafrika skal til København

Med på turen til Sydafrika deltager også Claus Lønborg, adm. direktør for Copenhagen Capacity, der arbejder for at tiltrække udenlandske virksomheder, talent og klynger til hovedstadsregionen. Og han ser rigtig stor værdi i besøget til Sydafrika, hvor han bl. a. skal mødes med en række sydafrikanske virksomheder og Sydafrikas cleantech klynge, der ønsker optagelse i International Cleantech Network (ICN), der er opfostret i Copenhagen Capacity og består af 13 af verdens førende cleantech klynger. 

"At mødes ansigt til ansigt med potentielle samarbejdspartnere skaber tættere relationer, og sender et stærkt signal til de Sydafrikanske virksomheder, der har et markedsfokus på Nordeuropa, om at interessen går begge veje," siger Claus Lønborg.

Copenhagen Goodwill Ambassadør korpset har hjulpet Copenhagen Capacity med at formidle kontakten til de Sydafrikanske virksomheder. Korpset består af en gruppe højtprofilerede danske erhvervsfolk i udlandet, der arbejder for at trække investeringer og turister til København.

"Der er et stort behov for nytænkning og grønne løsninger i Sydafrika. Derfor giver det gode perspektiver i forhold til at bygge videre på Københavns stærke brand og trække sydafrikanske virksomheder til København," siger goodwill ambassador Laura Lykkegaard.

Overborgmester Frank Jensen er også i Sydafrika for at deltage i det internationale bynetværk C40s borgmestertopmøde i Johannesburg, hvor verdens storbyer diskuterer nye klimaløsninger og deler erfaringer. På topmødet har København underskrevet en samarbejdsaftale om cykling med Milano.

For yderligere information, kontakt:

Kommunikationsmedarbejder, Kristian Holmelund Jakobsen, på tlf. 24 95 18 31 eller mail: zv6m@okf.kk.dk.