Arkivnyhed - kan være forældet

København vil gøre forskel på de ledige

27.09.2013
Giv jobcentrene frihed til en differentieret indsats, hvor man koncentrerer kræfterne om dem, som risikerer at hænge fast i langtidsledighed.

Landets jobcentre er i dag bundet på hænder og fødder af 22.408 siders lovregler, der i detaljer beskriver, hvad kommunerne skal gøre for at hjælpe de ledige i job. København foreslår i et udspil med Aarhus, Aalborg, Odense, Esbjerg og Randers at bryde med den standardiserede og lovregulerede indsats.

Byerne mener, at det skal være i orden at gøre forskel på de ledige. Nogle kan selv finde et job, mens andre har mere brug for jobcentrets hjælp. Men lovgivningen pålægger kommunerne at indkalde alle til møder og tilbyde dem aktivering. København og de andre store byer ønsker en ny rammelovgivning med større fleksibilitet, så jobcentrene får frihed til at differentiere indsatsen.  

”Vi spilder i dag mange skønne kræfter på ledige, som både kan og vil selv. Samtidig er netop den gruppe ledige trætte af, at vi forfølger dem med lovbestemte samtaler og dokumentation for deres jobsøgning og diverse kurser, de ikke har brug for. For de kan godt selv. Vi vil hellere bruge ressourcerne på ledige, som virkelig har brug for jobcentrenes hjælp til at komme tilbage til arbejdsmarkedet,” siger Københavns beskæftigelses- og integrationsborgmester, Anna Mee Allerslev.

De stærke kan selv

6-byerne ønsker at erstatte og supplere sagsbehandling med samtaler ved at udnytte lediges evner til at hjælpe og forpligte sig over for hinanden og indgå i netværk. Medarbejderne i jobcentrene skal i højere grad facilitere netværk og give sparring i stedet for individualiseret sagsbehandling for de ressourcestærke grupper. 

København har allerede indført it-systemer og oprettet jobnetværk, som i højere grad end tidligere hjælper og motiverer ledige til selv at finde et job. Erfaringer viser også, at stærke ledige er mere motiveret, når de selv er med til at bestemme, hvad der skal ske i forløbet frem mod job.   

Det er sådanne erfaringer fra den kommunale virkelighed, som de seks byer ønsker at bringe ind i debatten om den fremtidige beskæftigelsespolitik, før ekspertgruppen under ledelse af den tidligere skatteminister Carsten Koch afleverer sin rapport senere på efteråret.    

”I kommunerne er vi i fuld gang med at udvikle en ny og mere effektiv beskæftigelsesindsats. Det er de erfaringer, som vi nu bringer videre til Carsten Koch-udvalget, og vi håber meget, at udvalget vil nærlæse og bruge vores forslag,” siger Anna Mee Allerslev.

Velvalgt frem for selvvalgt uddannelse

6-byerne foreslår også, at det skal være slut med, at ledige kan vælge seks ugers uddannelse efter eget hoved.

”Alt for ofte får nyuddannede ledige med friske kvalifikationer mere uddannelse gennem modellen med seks ugers selvvalgt uddannelse. Her er jobtræning typisk mere relevant. Det er ikke hensigtsmæssigt, at den ledige har ret til selv at vælge uddannelse fra alle hylder. Tildelingen af uddannelse bør være op til jobcentret at klare i dialog med den ledige. Uddannelsen skal være velvalgt og baseret på en individuel vurdering af, hvor stor risiko den enkelte har for at hænge fast i ledighed og efterspørgslen på arbejdsmarkedet”, siger Anna Mee Allerslev.

Læs mere om udspillet Nye veje i beskæftigelsespolitikkenKontakt:

Rene Lyngfeldt Skov, chefkonsulent i Københavns Kommune, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Tlf: 3060 3734

Mail: TS36@bif.kk.dk