Arkivnyhed - kan være forældet

København styrker indsatsen over for udenlandske ansatte og studerende

18.06.2013
Vi lever i en globaliseret verden, hvor det mange steder er normalt og måske endda nødvendigt at rekruttere arbejdskraft fra udlandet. Men det kan være svært at falde til i et andet land – ikke mindst for den ægtefælle eller partner, der flytter med og ikke har noget arbejde. Og mange kontrakter afbrydes da også før tid, netop fordi familien ikke trives.

Københavns Kommune har taget initiativ til oprettelsen af International House, der huser forskellige virksomheder og organisationer, der alle arbejder for at integrere udenlandske ansatte i Danmark – såkaldte expats – deres ægtefæller samt internationale studerende.  Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen er flyttet ind i huset med afdelingen Integration og Sprog og er i fuld gang med at hjælpe disse newcommers med at lære den danske kultur at kende og komme ind på det danske arbejdsmarked – blandt andet med projektet Copenhagen Career Program. 

Vi har masser af tilbud – vi skal bare have dem ud over rampen

Dorthe Kingo Vesterlund er projektkoordinator for Copenhagen Career Program, der ud over at skabe en bedre modtagelse og fastholdelse af udenlandske studerende og expats handler om at få synliggjort den hjælp, huset kan tilbyde. For mange virksomheder og uddannelsessteder ved ikke, at de kan få massiv støtte fra Københavns Kommune til at få expats og studerende til at blive længere i Danmark. Derfor har Dorthe Kingo Vesterlund blandt andet brugt tid på at kontakte landets universiteter, der ofte har mange internationale ansatte, for at fortælle om den hjælp de kan få fra kommunen.”Det vil være helt centralt, hvis vi kan få skabt et formaliseret samarbejde mellem universiteterne og os, så de ægtefæller, der følger med, hurtigt kan få tilbudt hjælp til danskundervisning, jobsøgning og de regler, der gælder for dem, mens de arbejder her. Det samme gælder de virksomheder, vi ved har mange expats, og derfor arbejder vi også på at synliggøre os i erhvervslivet og trække på de kontakter, vi allerede har,” forklarer hun og uddyber:”Undersøgelser viser, at en stor del af de expats, der forlader Danmark, begrunder det med, at deres familie ikke er faldet godt til. Typisk fordi ægtefællen ikke har arbejde eller har svært ved at opbygge et socialt netværk og blive integreret i samfundet.” 

Godt i gang på kort tid

Diya Johnson er en af de ægtefæller til en expat, der har fået hjælp af Københavns Kommune til at komme nærmere et arbejde i Danmark. Hun er uddannet fysioterapeut i Indien, men manglede praktisk erfaring for at få godkendt sin uddannelse i Danmark.”Min mand og jeg kendte andre, der havde fået hjælp af kommunen, så derfor henvendte jeg mig og fortale om min situation. Og så fik jeg med det samme en mentor, som hurtigt hjalp mig med at komme i kontakt med det træningscenter, hvor jeg nu er i løntilskud. Kommunen har siden hjulpet mig meget med at få alt det praktiske på plads og har bevilget en sprogmentor, der kommer og hjælper mig med især fagterminologien”, forklarer hun. Hvor længe Diya Johnson og hendes mand, der er underviser og ph.d.-kandidat på Københavns Universitet bliver i Danmark afhænger af, om de begge kan få fast arbejde. Men Diya Johnson er optimistisk og håber de kan blive i mange år. 


Med Copenhagen Career Program ønsker Københavns Kommune dels at markedsføre de mange tilbud, kommunen allerede har til udlændinge, der studerer og arbejder i Danmark og deres ægtefæller, dels at skræddersy nogle målrettede indsatser til målgruppen. Eksempelvis mentorordninger, praktik- eller løntilskudsansættelser, sprogundervisning og jobsøgningskurser, events om dansk arbejdsmarkedskultur, og hvordan man bruger forskellige netværk og sociale medier i jobsøgningsprocessen.Det sker i form af et tæt samarbejde med de mange aktører, der arbejder med samme målgrupper og gennem kontakt til eksisterende netværksgrupper for udlændige.   Udover Københavns Kommunes eget Værtsprogram og jobsøgningskurset Første Job i Danmark, består de primære samarbejdspartnere af KU, DTU, IT-Universitetet i København, Work in Denmark, International Citizen Service, Foreningen Nydansker, Københavns Erhvervscenter, Expat in Denmark, The Copenhagen Post og faglige organisationer som eksempelvis IDA og PROSA.                    Kontaktperson: Dorthe Kingo Vesterlund, FA59@bif.kk.dk