Arkivnyhed - kan være forældet

København stærkt ud af 2012

03.04.2013
  • ""
Igen i år er kommunens regnskab blevet godt og gælden mindre. Samtidig er der kommet nye daginstitutionspladser, cykelstier og boliger.

Med endnu et stort afdrag på gælden i 2012 på 249 mio. kr. er Københavns Kommune en af de kommuner i Danmark, der har mindst gæld pr. indbygger. Det fremgår af kommunens årsregnskab for 2012, som godkendes af politikerne og offentliggøres i april. Og det kommer københavnerne til gavn.

Lavere gæld betyder lavere renteudgifter. Og det giver plads til at investere i nye tiltag til at udvikle byen, i modsætning til 1980’erne og 90’erne, hvor gælden toppede med over 15 mia. kroner.

”Dengang var København nærmest på fallittens rand, men skuden er vendt. Jeg er utrolig glad for, at der er kommet så godt styr på økonomien. Det betyder nemlig, at vi både kan give københavnerne større livskvalitet med for eksempel bedre plejeboliger, samtidig med at vi investerer i blandt andet cykelstier og børnehaver og skaber et væsentligt antal arbejdspladser i en krisetid”, siger overborgmester Frank Jensen (S). 

2012 blev året, hvor der blev bygget mere end nogensinde i København, nemlig for 3,6 mia. kr. Der blev blandt andet etableret 1.773 daginstitutionspladser, totalrenoveret 363 plejeboliger til ældre, opført 165 nye boliger til handicappede og sindslidende og etableret 17,5 km cykelsupersti fra København til Albertslund, viser årsregnskabet.

I 2012 voksede København med 10.390 indbyggere. Alligevel overholdt kommunen det servicebudget, der er aftalt mellem kommunerne og regeringen. Det er lykkedes via et konstant fokus på prioriteringer og effektiviseringer, fx ved at københavnerne i stigende grad benytter digital selvbetjening. Faktisk brugte kommunen 515 mio. kr. mindre end det vedtagne budget, og derfor overføres en del af disse penge og et beløb fra kommunekassen nu til 2013.

Tirsdag den 2. april indleder politikerne forhandlinger om, hvad overskuddet skal bruges til. Politikerne forventes at lande en aftale ved ugens udgang.

For mere information

Jakob Elkjær, pressechef for overborgmester Frank Jensen, tlf: 28 10 48 98

Fakta

Københavns Kommunes regnskab for 2012 viser, at:

  • Kommunen betalte 249 mio. kr. af på den langfristede gæld, så den faldt fra 3.126 mio. kr. i 2011 til 2.877. kr. ultimo 2012. Siden 2010 er gælden faldet med 1.770 mio. kr.
  • Den langfristede gæld svarer til 5.142 kr. pr. indbygger, hvilket er betydeligt under landsgennemsnittet, som anslås til at være på ca. 15.000 kr. pr. indbygger. 
  • Når kommunens datterselskaber - fx Metroselskabet - inkluderes i regnskabet, har kommunen dog en langfristet gæld på ca. 33 mia. kr. Derfor følges økonomien i datterselskaberne tæt. 
  • Skatten blev fastholdt på 23,8 procent, hvilket svarer til den 9. laveste i landet.
  • Der blev brugt 3,6 mia. kr. på anlægsprojekter, hvilket er 0,8 mia. kr. mere end i 2011 og det hidtil højeste omfang i Københavns Kommunen. Anlægsprojekterne sætter gang i væksten og skaber arbejdsplader. Den samlede beskæftigelseseffekt svarer til ca. 4.400 årsværk.
  • Der blev brugt, hvad der svarer til 40.234 kr. på service pr. indbygger.
  • Ledigheden steg fra 2011 til 2012 med 0,2 procentpoint og lå på 8,2 procent i København med udgangen af 2012. Det er 2 procentpoint højere end landsgennemsnittet. Der blev i Budget 12 derfor afsat i alt 98,5 mio. kr. til at igangsætte initiativer på beskæftigelsesområdet. Samtidig blev der oprettet 1.363 praktikpladser i 2012 for at sikre uddannelse til flere unge københavnere.