Arkivnyhed - kan være forældet

København sætter turbo på genopretningen

04.01.2016
Store dele af det københavnske vejnet, inklusiv cykelstier og fortove, er alvorligt nedslidt, men nu skal efterslæbet indhentes.

Borgerrepræsentationen har bevilget 178 mio. kroner til en særlig genopretningspakke, der skal udføres inden udgangen af næste år. Det betyder, at genopretningsbudgettet i 2016 er tre gange så stort som i 2015. 
 
Seks projekter er udvalgt, heriblandt Roskildevej, Frederikssundsvej og Valby Langgade, der alle skal helhedsgenoprettes. Der skal lægges ny støjdæmpende asfalt på vejbanerne, mens cykelstier, afvanding, fortove og signalanlæg skal renoveres. Vejene er i så dårlig stand, at genopretningen skal ske nu, hvis man skal undgå, at de nuværende skader i asfalten udvikler sig, så vand fra kørebanen kan trænge ned og beskadige den underliggende vejopbygning. Hvis det sker, fordyrer det renoveringen betragteligt. 

'Vi har desværre et voldsomt efterslæb på vedligeholdelsen af Københavns vejnet. Det går ud over fremkommelighed og trafiksikkerhed, og det betyder også, at hvis ikke vi handler nu og får indhentet det her efterslæb, så får vi nogle langt mere alvorlige og dyre skader på vores vejnet,' siger teknik- og miljøborgmester Morten Kabell (EL). 

Tæt samarbejde med rådgivere og entreprenører

Sammen med den særlige genopretningspakke på 178 mio. kroner, har Teknik- og Miljøforvaltningen også fået til opgave at udføre anlægsarbejdet endnu mere effektivt end før, så projekterne kan stå klar inden udgangen af 2016 – uden at det går ud over kvaliteten af arbejdet.

Det kræver en stram koordinering og et tættere samarbejde med rådgivere og entreprenører end nogensinde før. Forvaltningen har derfor holdt indledende møder med de rådgivere, som er med i forvaltningens rammeaftale, for at afstemme forventninger og holde dem tæt på processen. Alle parter kommer nemlig til at løbe stærkt for at nå målet om at blive færdige i 2016. I perioder vil eksterne rådgivere flytte ind i forvaltningens lokaler for at gøre forløbet så koncentreret som muligt.  

”For entreprenørerne er det vigtigt, at de bliver inddraget tidligt, så de har mulighed for at komme med gode input i forhold til proces, metoder og fremkommelighed for trafikken under arbejdets udførelse. Det giver for alle parter det bedste resultat, hvis signalet om inddragelse og samarbejde fra start til slut er klart både i ord og handling,” siger branchedirektør Niels Nielsen fra Danske Anlægsentreprenører under Dansk Byggeri.