Arkivnyhed - kan være forældet

København rykker ud med tusindvis af forårsbebudere

30.03.2016
Mere end 30.000 blomster bliver i disse dage sat i jorden for at gøre København klar til det spirende forår.

Københavns Kommunes gartnere arbejder i disse dage på højtryk med at plante 30.000 forårsblomster som hornviol og stedmoderblomster ud i byens parker og på pladser og gader, så de er mere indbydende og imødekommende, når københavnerne myldrer ud for at nyde den stadigt mere stabile forårssol. Og over hele byen skyder tulipaner og narcisser op gennem mulden for at gøre vintergækker og krokusser selskab. Alt sammen er dyrket på Københavns Kommunes eget gartneri i Hvidovre. 

”Blomster, buske og træer har stor betydning for oplevelsen af byen. Når forårssolen rammer København, skifter byen fuldstændigt karakter. Københavnerne myldrer ud af deres lejligheder, og bruger byen på en helt anden måde end i de kolde vintermåneder. Der går noget tid endnu, før buske og træer springer ud og giver byen sit grønne udtryk. Derfor er løgplanter og forårsblomster et vigtigt bidrag til at forlænge den grønne sæson i København,” siger teknik- og miljøborgmester Morten Kabell (EL). 

Og allerede til næste år vil endnu flere løgplanter byde foråret velkomment i København. Teknik- og Miljøudvalget har nemlig afsat 1 mio. kr., så der til efteråret kan blive plantet blomsterløg på 3.000 nye kvadratmeter fordelt rundt omkring i de københavnske bydele. Initiativet er en del af en samlet ekstrabevilling på 10,9 mio. kr., der skal give byen et grønnere udtryk og understøtte den stigende brug af byens parker og pladser. 70 procent af københavnerne ønsker sig mere grønt på gader, stræder og pladser, og derfor vedtog Teknik- og Miljøudvalget i slutningen af 2015 en strategi, der skal styrke bynaturen i København. 

”Natur er en mangelvare flere steder i byen, hvilket har en negativ effekt på byens biodiversitet og københavnernes livskvalitet. Det glæder mig derfor, at vi nu har en ambitiøs strategi for, hvordan vi gør København til en grønnere by. Strategien skal ikke blot sikre, at byens grønne kvadratmeter kan følge med byens udvikling, men også at københavnernes ønske om endnu mere bynatur respekteres”, understreger Morten Kabell.

Københavns nye strategi slår fast, at bynaturen skal tænkes ind i byens udvikling, så nye ungdomsboliger og dagsinstitutioner spirer i takt med nye blomster, træer og parker. Herudover vil København skabe nye grønne byrum i forbindelse med skybrudssikringen af byen. Frem mod 2025 vokser København nemlig med 10.000 indbyggere, hvilket skaber et øget pres på byens natur og efterlader endnu færre grønne kvadratmeter per københavner. For at forhindre dette vil København fremover stille skarpe krav til kvaliteten samt mængden af natur i byplanlægning. Eksempelvis skal 90 procent af beboerne i byudviklingsområder kunne gå til en park, en strand, et naturområde eller et havnebad på under 15 minutter i 2025. 

Udover at skabe mere bynatur har København en klar målsætning om, at den eksisterende bynatur skal beskyttes og forbedres. I denne omgang er der derfor afsat penge til, at byens parker, grønne byrum og vejrabatter plejes, så biodiversiteten styrkes og der samtidigt bliver skabt mere plads til, at københavnerne kan benytte de grønne områder til afslapning og leg.