Arkivnyhed - kan være forældet

København i offensiven for ny beskæftigelsespolitik

09.09.2013
Sammen med de andre kommuner i 6 by-samarbejdet melder København sig nu med forslag til en gennemgribende reform af beskæftigelsessystemet. Det sker med et udspil under overskriften ”Nye veje i beskæftigelsespolitikken”.

Udspillet er de store kommuners fælles bidrag til debatten om fremtidens arbejdsmarkedspolitik - en debat som får ny næring, når en ekspertgruppe under ledelse af den tidligere skatteminister Carsten Koch senere på året afleverer sin rapport.  I dag lever kommunerne med en snærende arbejdsmarkedspolitik. Lovreglerne fylder 22.408 sider, der i detaljer beskriver, hvad kommunerne skal gøre. De seks byer ønsker et beskæftigelsessystem, der giver kommunerne plads til at tilrettelægge indsatsen ud fra de lediges behov.  En af kongstankerne i udspillet er, at de ledige ikke skal have samme standardiserede hjælp.”Vi spilder i dag mange skønne kræfter på ledige, som både kan og vil selv. Samtidig er netop den gruppe ledige træt af, at vi forfølger dem med lovbestemte samtaler og dokumentation for deres jobsøgning og diverse kurser, de ikke har brug for. For de kan godt selv. I stedet vil vi bruge ressourcerne på de ledige, som virkelig har brug for jobcentrenes hjælp til at komme tilbage til arbejdsmarkedet”, siger borgmester Anna Mee Allerslev.Den individuelle tilgang kræver til gengæld et digitalt screeningsværktøj, som kommunerne kan bruge til at identificere dem, der er truet af langtidsledighed og derfor har brug for særlig hjælp fra jobcentrene.   6-byerne foreslår også, at det skal være slut med, at ledige kan vælge seks ugers uddannelse efter eget hoved. Et andet forslag går på at lade jobcentrene specialisere sig i bestemte brancher og fag, så ledige kan vælge at få hjælp fra det jobcenter, som har en særlig viden om jobåbninger og kvalifikationer til bestemte typer jobs.  Den råde tråd i 6-byernes ønskeseddel til lovgiverne er at erstatte detaillovgivning med rammelovgivning og lade kommunerne udfylde rammerne efter lokale behov. Større fleksibilitet i tilgangen og redskaberne vil effektivisere indsatsen for de ledige, mener byerne.Læs hele udspillet Nye veje i beskæftigelsespolitikken