Arkivnyhed - kan være forældet

København holder unge til ilden

24.03.2015
I 2014 havde København færre unge uden uddannelse på offentlig forsørgelse end i resten af landet.

Der er langt færre unge i København, som går passive og venter på at komme i gang med en uddannelse, end i resten af landet. Det gælder, selv om ungegruppen i København har ringere forudsætninger for at starte på en uddannelse end tilsvarende unge i resten af Danmark.

Som figuren ovenfor viser, lå andelen af københavnere på uddannelseshjælp gennem hele sidste år omkring 1 procentpoint lavere end gennemsnittet for hele landet. Og Københavns andel var ved årets slutning 2,3 procentpoint lavere end den næstbedste kommune i den såkaldte klynge, dvs. den gruppe af danske kommuner, der ligner København mht. rammevilkår i beskæftigelsesindsatsen.

Efter kontanthjælpsreformen sidste år skal ledige under 30 uden uddannelse hurtigst muligt i gang med en uddannelse. Indtil det sker, får de uddannelseshjælp.

En forklaring på Københavns succes er, at man i flere år har haft et specialiseret jobcenter med en helt særlig tilgang til unge ledige.

”Fra det øjeblik, de unge træder ind ad døren til jobcentret, handler det faktisk kun om uddannelse. Det kommer bag på mange unge, som måske kommer efter et job, men vores fokus er alene uddannelse”, siger ressourcedirektør Jacob Zeberg Eberholst.

I fjerde kvartal af 2014 var der i København næsten 4.500 unge på uddannelseshjælp i København. De var – som i de andre byer – fordelt på tre kategorier ud fra, hvor hurtigt jobcentret vurderer, at de kan starte i uddannelse.

Som det fremgår af skemaet nedenfor, er det 33 % af de unge i København, som har gode forudsætninger for at komme i uddannelse – de såkaldt åbenlyst uddannelsesparate og uddannelsesparate, mens det er 42 % i klyngen og 40 % på landsplan.