Arkivnyhed - kan være forældet

København går efter bæredygtige byggerier

10.01.2014
Københavns Kommune styrker sit fokus på bæredygtige byggerier. Det sker, når nyt værktøj introduceres i 2014.

Fremover skal Københavns Kommune bygge mere bæredygtigt, når der skal opføres nye skoler, plejehjem og andre kommunale bygninger. Sådan lyder visionen for Københavns Ejendomme, der i starten af 2014 introducerer et nyt værktøj, der skal sikre en højere grad af økonomisk, social og miljømæssig bæredygtighed i alle kommunes fremtidige byggerier.

”Som Europas grønne hovedstad i 2014 skal vi lægge os ekstra i selen for at styrke det grønne København. Og så skal vi naturligvis altid sikre, at arbejdsmiljøet på de kommu-nale byggepladser er i top, og at vi bruger skatteydernes penge ansvarligt. Derfor sætter vi nu ekstra fokus på bæredygtighed i vores byggerier fremover”, siger overborgmester Frank Jensen (S).  

Det nye værktøj skal blandt andet understøtte arbejdet for et CO2-neutralt København i 2025.

I miljømæssigt bæredygtige bygninger sorteres og bortskaffes affald på en optimal måde, ligesom energiforbruget er lavt. Bygninger, der er socialt bæredygtige, har et godt og sikkert arbejdsmiljø på byggepladsen. Samtidig udvikles de i samarbejde med brugerne, så brugernes behov i højere grad tilgodeses i arkitektur, indeklima, tilgængelighed og udendørs arealer. Økonomisk bæredygtige bygninger opføres og drives så økonomisk rentabelt og effektivt som muligt. Samtidig bidrager de til vækst og innovation og indgår i kommunens bestræbelser på at bruge kommunens kvadratmeter på en intelligent måde.

Arbejdet med bæredygtighed er en naturlig fortsættelse af Københavns Ejendommes arbejde med totaløkonomi og er i tråd med kommunens helhedsorienterede tilgang til ejendomsporteføljen.

Læs mere om Københavns Ejendommes arbejde for et mere bæredygtigt København.

For mere information:

  • Projektleder Jens Runge, tlf. 24 98 24 11 eller mail: jens.runge@kff.kk.dk.
  • Line Lagoni Leonhard, pressemedarbejder for overborgmester Frank Jensen, tlf. 29 99 40 69.