Arkivnyhed - kan være forældet

København fraråder færdsel i kommunens grønne områder

29.10.2013
Københavns Kommune er i fuld gang med at rydde op efter stormen i går. Generelt frarådes færdsel i Københavns parker, kirkegårde og naturområder, hvor der er fare for nedfaldne grene og væltede træer. Til gengæld er det igen muligt at komme frem på langt de fleste veje, cykelstier og fortove.

 

Københavns kirkegården lukker i dag kl. 16.00. Normalt bliver kirkegårdene lukket af aftenen kl. 19, men på grund af stormen gør vi det tidligere i dag.

 

Københavns Kommunes godt 200 driftsfolk samt vejtilsynsfolk er alle sendt på gaden for at rydde op efter stormen, der har efterladt væltede træer, affald, tagsten og trafikafspærringer samt ødelagte skilte. Derudover har kommunen i nat støttet op om politiets og brandvæsnets indsats. 

”Generelt er København sluppet nådigt, og stort set alle steder kan man komme frem på veje, fortove og cykelstier uden problemer. Vi har prioriteret at rydde op på offentlige veje og udbedre akutte skader, men man skal selvfølgelig fortsat færdes med forsigtighed,” siger Claus Robl, centerchef i Teknik- og Miljøforvaltningen.

Både byens parker, naturområder og kirkegårde er medtagede efter stormen, der har resulteret i flere væltede træer og gravstene samt masser af knækkede grene. Derfor fraråder kommunen generelt færdsel i de grønne områder i de kommende dage. Kommunen sætter afspærring og skilte op så hurtigt som muligt, der hvor der er risiko for, at der kan falde grene ned.

”Det har været en meget voldsom storm, så vi er nødt til at tage nogle ekstra sikkerhedsforanstaltninger, fordi det kan være svært at gennemskue, hvornår et træ eller en gren udgør en fare for almindelige forbipasserende. Derfor fraråder vi lige nu, at man færdes i kommunens parker, kirkegårde og naturområder, indtil vi har det fulde overblik. Vi prioriterer nu at fjerne træer og grene, der kan være til fare for forbipasserende og rydder stierne, så man kan komme frem. Men det kommer til at tage et par dage at rydde op i parkerne og på kirkegårdene,” siger Claus Robl.  

Det er endnu ikke opgjort præcist hvor mange træer, der er væltet, men alene på Københavns kirkegårde er der væltet ca. 60 træer. 

Når kommunen har et samlet overblik over skaderne i parkerne, bliver det meldt ud, hvornår det igen er sikkert at færdes i de grønne områder.