Arkivnyhed - kan være forældet

København får Smart City-laboratorium midt i byen

11.03.2016
København skal være knudepunkt for udvikling af bæredygtige løsninger på fremtidens byudfordringer.

København Kommune har netop indgået et samarbejde med tre globale partnere, der i fællesskab skal udvikle det højteknologiske bylaboratorium, Street Lab, i centrum af København.

Man vil ikke kunne se det med det blotte øje, men i juni indvier Københavns Kommune et kæmpe data-laboratorium midt i byrummet, der skal udforske potentialet i nye, digitale løsninger, som kan føre København bæredygtigt ind i fremtiden. 

Store partnere til at udvikle fremtidsløsninger

Street Lab vil blive udviklet og drevet i partnerskab med den franske lys- og trafikgigant Citelum, den multinationale IT-virksomhed Cisco og TDC Erhverv, der alle har valgt at investere i at udvikle Smart-City løsninger i centrum af København. 

Behov for at gøre byerne smartere

Behovet for at udvikle smarte, digitale løsninger skal ses i lyset af, at flere og flere mennesker globalt set vælger at bosætte sig i byerne. I dag bor mere end halvdelen af verdens befolkning i byer, og i 2050 vil det gælde for to ud af tre verdensborgere. København alene vokser med 1.000 borgere om måneden, og det lægger øget pres på byens rum, infrastruktur og ressourcer. Smart City-tankegangen er, at man som by må organisere byens drift smartere, hvis de samme ressourcer skal række til stadig flere borgere. Og her udgør indsamling af data om brugen af byen første skridt på vejen. Street Lab vil derfor via state of the art målesensorer og wifi i byrummet indsamle data, der kan give et unikt indblik i Københavns tilstand nu og her, og som kan bruges som udgangspunkt for at udvikle smartere løsninger. 

”I København er en Smart By lig med en bæredygtig by. Det nye Street Lab skal sikre, at vi udnytter potentialet i nye digitale løsninger. Hvis vi nemt og billigt kan måle den aktuelle luftforurening i byen, kan vi styrke indsatsen mod den forurenende biltrafik. Og med sensorer i skraldespandene kan vi måske planlægge renholdet af byen på smartere måder end i dag,” siger Morten Kabell, teknik- og miljøborgmester (EL). 

Kendetegnende for Københavnermodellen bliver netop, at Street Lab kommer til at ligge inde midt i byen. Københavns Kommune har valgt at stille området mellem Rådhuspladsen og Christians Brygge til rådighed – et område, der bl.a. inkluderer H.C. Andersens Boulevard, som er Danmarks mest trafikerede gade. På den måde kan potentielle løsninger blive afprøvet i et område, hvor der er maksimal belastning, inden de rulles ud i resten af byen – eller resten af verden. Efterspørgslen på smarte, digitale løsninger er så stor, at markedspotentialet i 2020 forventes at ligge på 400 mia. USD. Med de gode testvilkår København stiller til rådighed, og fordi København er en mindre og let tilgængelig storby, forventes Street Lab at kunne tiltrække virksomheder, der gerne vil ind på det voksende marked. 

Udfordringer med befolkningstilvækst, infrastruktur og klimaforandringer

For Cisco er København en af de få udvalgte byer på globalt plan, som man har valgt at indgå et smart city-samarbejde med:

"København står overfor en række udfordringer med befolkningstilvækst, en presset infrastruktur og tiltagende klimaforandringer. Når kommunen inviterer private aktører som Cisco til at samarbejde om Street Lab, giver det os helt unikke muligheder for at teste nye løsninger af i samspil med en moderne storby, der tør gå forrest og tænke nyt. Vi er glade for at samarbejde med en kommune, der giver os mulighed for at teste og udvikle nye teknologier, der kan eksporteres til byer verden over,” siger Claus Holm, direktør for Public Sector i Cisco Danmark.

København som klimavenligt fyrtårn

Hos TDC, der skal udvikle den digitale infrastruktur i samarbejde med Cisco, glæder man sig til at støtte op om den bæredygtige udvikling i København: 

”TDC er glade for at indgå dette partnerskab med Københavns Kommune, Cisco og Citelum. Vi ser frem til at være med til at styrke Københavns unikke position som et klimavenligt fyrtårn ved at bidrage med innovation og afprøvning af ny smart teknologi. Med vores digitale infrastruktur, der er den mest omfattende i Danmark, har vi en stærk platform, som vi sammen med vores partnere kan bygge fremtidens intelligente storby på,” siger Kathrine Forsberg, vicedirektør, TDC Erhverv.

Innovative løsninger der bygger ovenpå andre smart city-initiativer

Hos Citelum forventer man, at erfaringerne fra Street Lab vil komme alverdens storbyer til gavn: 

”Citelum er i København for at skabe en bæredygtig løsning som alle større byer med fokus på miljø, sikkerhed og borgernes livskvalitet vil finde interessante. Som en stor europæisk driftspartner i bæredygtig gadebelysning, trafikstyring og smart city løsninger, er deltagelsen i Copenhagen Street Lab naturlig for Citelum. På den måde kan vi nemlig bidrage til Københavns ambition om at øge innovationsniveauet indenfor anvendelse af intelligente sensorløsninger, skabe flere job og investeringsmuligheder samtidig med, at vi forstærker de erfaringer, vi har opbygget fra andre smart city-initiativer verden over,” siger Chief Operational Officer, Jesper Knudsen.

Street Lab får fokus på luft, affald, parkering, city wifi og bæredygtighed

Street Lab kommer til at teste og udvikle løsninger indenfor to områder: Dels vil der være fokus på at finde løsninger på områder, hvor Københavns Kommune helt konkret oplever nye behov - det vil i første omgang medføre fokus på måling af luftkvalitet, intelligent affaldshåndtering, smart parkering samt city wifi. Dels skal Street Lab teste nye potentialer i markedet, der ikke kun kan bane vejen for nye løsninger i København, men for byer verden over, der har brug for at udvikle sig bæredygtigt.

For yderligere informationer, kontakt

  • Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen via pressechef Morten Rixen på tlf. 51 68 06 19 eller morten.rixen@tmf.kk.dk 
  • TDC, via presseafdelingen, tlf. 70 20 35 10 eller på tdcpresse@tdc.dk
  • Claus Holm, direktør for Public Sector, Cisco Danmark tlf. 21 61 59 64
  • Jeremy Renton, Technology & Innovation Manager, Citelum tlf. 32 64 10 01