Arkivnyhed - kan være forældet

København er blevet mere erhvervsvenlig

01.07.2013
Det viser Dansk Byggeris nye analyse af erhvervsvenligheden i landets kommuner, hvor København samlet kommer ind på plads nummer 68.

Dansk Byggeris analyse ”Kommunerne og erhvervslivet” måler på 31 parametre fordelt over syv temaer: byggesagsbehandling, skatter og afgifter, erhvervsaffald, konkurrenceudsættelse, udbudspolitik, arbejdsmarked og uddannelse samt kommunale kendetegn.

Københavns Kommune kommer samlet ind på plads nummer 68 og har dermed haft en fremgang på 20 pladser siden 2012. En af årsagerne til Københavns fremgang på listen er en række nye parametre, hvor København scorer højt. Blandt andet trækker Københavns klimahandlingsplaner byen op ad listen.

Teknik- og miljøborgmester Ayfer Baykal mener stadig, at der kan gøres meget for at forbedre erhvervsvenligheden:

”Det er godt, at vores fokus på at skabe et godt erhvervsklima i København begynder at vise resultater. Det er vigtigt for vores ønske om at skabe vækst og beskæftigelse i hovedstaden. Jeg er meget opmærksom på, at vi endnu ikke har indfriet vores ambitioner, og vi beholder arbejdstøjet på trods den pæne fremgang.”

For at sikre, at København fortsat bliver en bedre kommune at drive virksomhed i, er der i øjeblikket gang i en række initiativer. Blandt andet gennem LEAN bliver der arbejdet på at forkorte sagsbehandlingstiden på byggesager og på at gøre det nemmere at ansøge. I 2012 lykkedes det at reducere sagsbehandlingstiden på lette byggesager med 20 %.

Derudover har Borgerrepræsentationen besluttet at sænke byggesagsgebyrer med tre millioner kr. Ændringerne betyder, at gebyrtaksterne bliver sænket med 13 kroner per m2 – fra 174 til 161 kroner gældende fra 1. juli 2013 til 31. december 2013. Og fra 1. januar 2015 bliver byggesagsgebyrer opgjort på baggrund af tidsforbrug.