Arkivnyhed - kan være forældet

København bliver showroom for intelligent trafikstyring

09.10.2013
Københavns Kommunes trafikdesignere inviterer i dag danske virksomheder til tværfaglig workshop i Dansk Design-center.

”Vi kan se, at byen inden for de næste par år vil få flere bilkøer og langsommere busser og mindre plads på cykelstierne, hvis ikke vi gør noget ekstra for at tænke i nye trafiksløsninger. Derfor vil vi have dygtige danske virksomheder og vidensinstitutioner til at komme med deres bud på, hvordan vi kan styre trafikken mere intelligent end i dag og udnytte byens rum mere kreativt,” fortæller Maria Wass-Danielsen, som står spidsen for kommunens program for intelligente transportsystemer (ITS).

ITS-workshoppen er det første del af i et offentlig-privat innovationssamarbejde (OPI), som skal løbe over det næste halve år og udspringer af et ”Change Work”-forløb om intelligent mobilitet hos Dansk Design Center. Her har en række eksperter og fagpersoner fra vidt forskellige brancher været samlet for at formulere de vigtigste udfordringer for trafikken i fremtiden.

”Erfaringen med vores Change Works, som vi tilbyder både offentlige og private aktører at være med i, er, at blandingen af faglig viden og visioner – tilsat markante input fra designere og andre kreative – giver langt bedre bud på løsningen af komplekse problemstillinger,” siger Iben Højer Hansen, som er ansvarlig for Change Works hos Dansk Design Center. Centret har gennemført en række af slagsen som led i en ny strategi for, hvordan de kan bidrage til innovation og vækst.

Stor interesse fra virksomheder

30 vidensintitutioner og virksomheder fra forskellige brancher deltager workshoppen, hvor der skal samles forskellige teams til forskellige konkrete problemstillinger. Derudover er der fokus på de store forretningsmæssige potentialer, der ligger i ITS, hvor Københavns Kommune har afsat 60 millioner til ITS-løsninger.

”Det er ikke mange penge – hvis man sammenligner med, hvor meget der investeres i hele Europa, USA og Asien. Men København er næste år udnævnt, som Europas Grønne Hovedstad og derfor vil vi få mange hundrede besøg fra hele verden i 2014 – og her vil vi afprøve nogle af de ideer, som kommer ud af vores OPI-samarbejde,” siger Maria Waas-Danielsen og dermed bliver Københavns gader et regulært showroom for danske virksomheder og vidensinstutioner.

Fakta om ITS-workshoppen og OPI-samarbejdet

Tidligere har Københavns Kommune afholdt en ITS-konkurrence, som bl.a. har lagt grundestene for Grønne Bølger for cyklister og de nye bycykler med elektroniske skærme.  I dette innovationssamarbejde er der fokus på to spørgsmål:

  • Hvordan kan intelligente transportsystemer medvirke til en smartere udnyttelse af de eksisterende gaderum? 
  • Hvordan kan et samlet trafikledelsessystem sikre en effektiv og grøn mobilitet i storbyer?

Det er Københavns Kommunes Teknik- og Miljørforvaltning, som har planlagt OPI-forløbet. Med fokus på en række udviklingsmål og effektmål vil innovationssamarbejdet bestå af nogle hovedfaser under overskrifterne: ”ideudvikling”, ”prioritering og business case”, ”prototype”, ”test af prototype” og ”afslutning og videre muligheder”. Virksomhederne skal afsætte 6 halve dage til forløbet – foruden det ”hjemmearbejde” de skal lave i de enkelte faser.

I 2014 når København er udpeget af EU, som Europas Grønne Hovedstad vil der være helt konkrete ITS-løsninger fra OPI samarbejdet, som kan vises frem for de mange virksomheder, fagfolk og politikere som vil gæste byen.

Hvad synes virksomhederne om OPI-samarbejdet?

”Jeg har meget gode erfaringer med OPI og synes det giver fantastisk god mening, at man kan udveksle erfaringer og blive klogere sammen med kommunerne og borgerne, det hedder ”co create” med et fint ord, nemlig at man udvikler og skaber noget sammen,” fortæller Jesper K. Thomsen fra sin tegnstue af samme navn.

”COWI har i mange år arbejdet med at udvikle og implementere ITS på det danske vejnet og ser frem til at blive en del af det innovationssamarbejde, der nu skydes i gang. Vi finder det særligt interessant, at der er fokus på at kommunen og private virksomheder – såvel rådgivere som leverandører – i fællesskab skaber udvikling og nye, innovative idéer, der når de er blevet til konkrete projekter i de københavnske gader og veje vil bidrage til at forbedre de trafikale forhold for københavnerne.” udtaler Michael Knørr Skov, afdelingschef for Plan og Trafik i COWI