Arkivnyhed - kan være forældet

København øremærker ældrepuljen til de svageste ældre

03.02.2014
I København skal midlerne fra regeringens ældrepulje sikre de svageste ældre et markant serviceløft.

En tryg og aktiv alderdom handler om at kunne fortsætte med at leve det liv, man ønsker - på egne betingelser. Med dette års finanslovsaftale får København 60,8 mio. kroner til at løfte hjælpen og omsorgen for byens ældre.

Partierne bag budget 2014, Socialdemokraterne, SF, Det Radikale Venstre, Enhedslisten og Dansk Folkeparti, er søndag blevet enige om ældrepuljeaftalen for 2014 - ”Plads til at leve livet”. Den indeholder store forbedringer – og bygger oven på en moderne ældrepleje i fuld udvikling.   

Aftalen vil blandt andet sikre et varigt serviceløft til de svageste ældre i form af et klippekort. Med kortet får de ældre to timers ekstra hjælp om måneden, som de selv kan bestemme, hvad skal bruges til. Samtidig styrker København indsatsen overfor svækkede borgere, der udskrives fra hospitalet. Op til 9 timers ekstra hjælp ved udskrivelse og 15 nye rehabiliteringspladser skal give en tryg og værdig overgang mellem hospital og eget hjem eller plejebolig. 

Hertil kommer hovedrengøring til alle, der modtager rengøring, en markant styrkelse af kampen mod ensomhed og investeringer i nye teknologiske hjælpemidler på plejecentrene, som støtter beboerne i at opretholde et værdigt og selvstændigt liv. 
Derudover er der også prioriteret midler til at dygtiggøre Københavns medarbejdere, så de kan følge med udviklingen og løfte de ekstra krav, der i dag stilles til ældreplejens medarbejdere.

Sundheds- og omsorgsborgmester Ninna Thomsen, SF:
”Det har været min klare hovedprioritet at give et markant løft til de svageste ældre, der dagligt er afhængig af omfattende hjælp til både bad, toilet, madlavning og andre af hverdagens gøremål. Med fx klippekortet giver vi en helt ny form for fleksibel hjemmehjælp, der giver ekstra livskvalitet for den enkelte - fx højtlæsning fra avisen eller en tur til frisøren. De ældre bestemmer selv, og det er det helt centrale.”

Københavns Kommunes aftale om ældrepuljen for 2014 indeholder blandt andet:

 

 • Klippekortsmodel med valgfri hjælp (11,7 mio. kr.) Omfatter ca. 1500 ældre, der får omfattende hjælp og har svært ved selv at komme uden på egen hånd.
 • Hovedrengøring til alle, der får hjælp til rengøring. (9,1 mio. kr.)
 • Ekstra hjælp ved hjemkomst fra hospital (3,6 mio. kr.) Ca. 650 ældre vil kunne få op til 9 timers ekstra hjælp.
 • 8 ekstra rehabiliteringspladser for ældre over 65 år med en erhvervet hjerneskade (4,3 mio. kr.) Og 7 ekstra almene rehabiliteringspladser til ældre over 65 år (3,6 mio. kr.)
 • Kompetenceudvikling af SOSU-medarbejdere, terapeuter, sygeplejersker og rengøringsmedarbejdere (5 mio. kr.)
 • Flere profilplejehjem (1 mio. kr.)
 • Flere sociale aktiviteter på plejehjemmene (0,75 kr.)
 • Baderum med velfærdsteknologi på plejehjem (3 mio. kr.)

Susan Hedlund, Socialdemokraterne:
”Hos Socialdemokraterne er vi meget tilfredse med aftalen og den forbedrede service, den giver for ældre københavnere, ikke mindst med et nyt tilbud om hovedrengøring til ældre, som får hjemmehjælp og ekstra midler til en indsats for at hjælpe ensomme ældre. Ensomhed er et enormt problem for rigtig mange ældre, og derfor er jeg rigtigt glad for, at vi med aftalen afsætter over 20 mio. kr. til at sætte ind og hjælpe ældre ud af ensomhed.”

Charlotte Lund, Enhedslisten:
”For EL har det været centralt, at vi får løftet den grundlæggende velfærd på ældreområdet. Rehabilitering gør det ikke alene, det kræver også flere hænder, højere serviceniveau og et personale, der er rustet til at klare de mange nye udfordringer, vi giver dem. Jeg er glad for, at der også blev plads til dette i form af blandt andet ældreklippekort og efteruddannelse i aftalen.”   

Ikram Sarwar, Det Radikale Venstre:
"Ensomheden er en dræber og forringer den enkeltes livskvalitet, og derfor er det tilfredsstillende, at vi nu får sikret mere fokus på området, så vi kan reducere ensomheden og samtidig give de ældre mere selvbestemmelse og derved sikre en værdig alderdom"

Karin Storgaard, Dansk Folkeparti:
”Den ekstra milliardbevilling fra Folketinget var meget vigtig for hele ældreområdet, og vil være med til at give de ældre københavnere en bedre tilværelse. Med aftalen har vi fx sikret flere sociale aktiviteter på plejehjemmene – herunder flere cykelture med duocykler og rickshaws, mens vi også prioriterer flere genoptræningspladser til ældre hjerneskadesramte, og det højner på hver sin måde livskvaliteten markant.”

Kontakt:

 

 

 • Sundheds- og omsorgsborgmester Ninna Thomsen, SF,  tlf. 21347504
 • Susan Hedlund, Socialdemokraterne, tlf.  20 45 04 65 
 • Charlotte Lund, Enhedslisten,  tlf. 41403642
 • Ikram Sarwar, Det Radikale Venstre, tlf. 60 10 10 07
 • Karin Storgaard, Dansk Folkeparti, tlf.  60 10 10 41

 

Læs mere