Arkivnyhed - kan være forældet

Jobcentret skaber tryghed blandt borgere med psykiske handicap

09.12.2013
Mange ledige med psykiske handicap formodes at skjule deres handicap i mødet med jobcentret af frygt for at blive skåret i ydelse. Jobcenter København arbejder målrettet med at identificere dem og skabe plads og tryghed gennem blandt andet særlig indretning og værtsfunktion i indgangen.

Skiller borgeren sin mobiltelefon ad halvtreds gange i løbet af samtalen i jobcentret? Eller kigger borgeren stift ned i bordet og nægter at svare med andet end enstavelsesord? Selvom der ikke lige er en blindestok eller en tydeligt bemærkelsesværdig adfærd, kan det på andre måder være forholdsvis åbenlyst, at borgeren, der sidder over for beskæftigelseskonsulenten, har et muligt psykisk handicap, der kan begrænse dem i at finde eller fastholde et job. Oftest er det dog svært at spotte i løbet af et enkelt møde, for nogle borgere holder det godt skjult.”Det er især mange unge, der formodes at skjule deres handicap for os. De kan være bange for at miste retten til understøttelse, hvis de ikke står fuldt til rådighed for arbejdsmarkedet. Det er en skam, for vi vil rigtig gerne hjælpe dem, og vi råder over flere støtteordninger til denne målgruppe,” siger John Andersen fra Jobcenter Københavns Center for Arbejdsfastholdelse, Specialindsats Handicap.Høje sofaer skærmer af

De største indgange i jobcentrene i Skelbækgade, Baldersgade og Nyropsgade er netop indrettet for at skabe plads til borgere med behov for ro og afskærmning. Sofaer og stole med høj ryg og høje sider kan indkapsle og trække borgeren væk fra den ofte travle stemning i venteområdet. Og mange samtaler afholdes i delvist lukkede rum – døren er lukket, men der er glasvægge af hensyn til medarbejdernes sikkerhed.Oftest står værter eller medbetjenere klar til at hjælpe borgere rundt i rummet eller med at gebærde sig på computerne. Disse medarbejdere scanner blandt andet for påfaldende usikker adfærd og stiller sig til rådighed for dem.

Behov for viden

Der er også behov for mere viden i jobcentrene, siger blandt andet Jørgen Eckmann, der repræsenterer Danske Handicaporganisationer København i  Det Lokale Beskæftigelsesråd i København (LBR).”En af de største begrænsende faktorer i forhold til at få handicappede i job er manglende viden hos medarbejderne i jobcentre og a-kasser,” sagde han på handicapkonference afholdt af LBR i samarbejde med Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen den 4. november 2013.Problemstillingen er ikke ukendt for John Andersen. Han erkender, at det kan være vanskeligt for den enkelte sagsbehandler at vide tilstrækkeligt om handicap: ”Derfor består en stor del af vores primære arbejde i Specialindsats Handicap netop i at sikre en systematisk videndeling blandt medarbejderne i job- og beskæftigelsescentrene om de problemer, borgerne kan have, og om vores hjælpeordninger. Men en stor del af problemet er også manglende viden hos borgerne. Som borger i dag skal du vide, hvad du har ret til, før du kan gøre krav på det. Der kommer ikke nogen og fortæller dig, hvad du kan få – du skal selv kende dine rettigheder,” siger John Andersen.Unge nyuddannede

Eksempelvis kan der være tale om unge nyuddannede, der er medlemmer af en a-kasse.”De har haft mulighed for at holde lav profil og skjule deres problemer løbet af studiet. De har deltaget i de obligatoriske forelæsninger og afleveret opgaver uden at have kontakt med deres medstuderende. Men i jobcentret møder de pludseligt en række konkrete krav, og det kan være en stor udfordring for dem. Tydelige kendetegn kan fx være, at borgerne har svært ved at kommunikere, kan være følsomme over for lyd eller lys, eller bliver meget overvældede og påfaldende usikre, når de træder ind af døren til jobcentret. Men vi har meget kort tid til at vurdere, om der er et problem. Og hvis folk ikke ønsker at snakke om deres problemer, kan det være umuligt at spotte for selv de mest erfarne medarbejdere,” siger John Andersen. 


Yderligere oplysninger

John Andersen, fagspecialist i Jobcenter Københavns Center for Arbejdsfastholdelse, Specialindsats Handicap

Telefon 8256 5068

Mail T004@bif.kk.dk


Data om handicap og beskæftigelse fra SFI

Baseret på en undersøgelse fra Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, SFI, findes der omtrent 72.000 københavnere i den erhvervsaktive alder med en funktionsnedsættelse eller længerevarende sygdom, som påvirker deres tilknytning til arbejdsmarkedet.Personer med en psykisk lidelse er den handicapgruppe, der har den laveste beskæftigelsesandel. I 2012 var kun 24,2 % af personerne med en psykisk lidelse i arbejde, mens den tilsvarende andel fx er ca. dobbelt så stor blandt personer med mobilitetshandicap og sygdomme. 43 % af alle personer med handicap var i beskæftigelse i 2012 mod 78 % af alle personer uden handicap. Blandt beskæftigede personer med en psykisk lidelse er hele 38,1 % ansat på særlige vilkår. Dette er en betydeligt større andel end blandt de andre handicapgrupper, hvor 20,2 % eller derunder er ansat på særlige vilkår.