Arkivnyhed - kan være forældet

Jobcenter spotter tegn på psykisk sygdom hos unge

16.06.2014
Siden 1. maj er foreløbig 30 unge ledige blevet screenet for tegn på psykiske lidelser som fx angst og depression.

Tegn på angst og depression. Det fik 23-årige Karoline at vide, da hun i Jobcenter Københavns Ungecenter (JKU) i sidste uge blev screenet for psykiske lidelser. Og så gik hun hjem med et tilbud om psykologsamtaler med start i næste uge. 

"Endelig! Det er først nu, jeg føler mig hørt og forstået. Jeg vil så gerne gøre det godt, men bliver hurtigt stresset, og det hænger sammen med angst, så vidt jeg har forstået. Mit sidste job på Bakken måtte jeg forlade efter blot et par måneder. Lige siden jeg gik ud af folkeskolen, har jeg vidst, at jeg har nogle særlige problemer, men jeg har ikke før været i kontakt med professionelle behandlere”, fortæller Karoline.

"Jeg håber, psykologen kan hjælpe mig. At vi får snakket tingene så godt igennem, at jeg lærer, hvordan jeg nemmere kan tackle problemerne. Forhåbentlig får jeg lidt lettere ved at overskue ting," siger Karoline, der har søgt ind på pædagogseminariet.  

Høj forekomst
Den frivillige screening og samarbejdet med Stolpegården bygger ovenpå Jobcenter Københavns eksisterende indsats med helbredsafklarende samtaler til unge med et diffust psykisk problem. Det er samtaler, der gennemføres af medicinstuderende.

Jobcentret diagnosticerer ikke og tilbyder ikke behandling, men alene en screening, hvis man i løbet af den første samtale fornemmer, at den unge har et diffust psykisk problem. Screeningen gennemføres ved hjælp af et nyt værktøj, som Psykoterapeutisk Center Stolpegård har udviklet efter erfaringer fra England og Tyskland.

Foreløbig viser det sig, at samtlige borgere, der er blevet screenet, har en høj forekomst af én eller flere af de lidelser, der testes for.

Screeningen kan udelukkende antyde og ikke erstatte en individuel sundhedsfaglig vurdering. De unge opfordres efter screeningen til at henvende sig hos egen læge til yderligere dialog, udredning og eventuel videre henvisning.

”Vi tror på, at vi kan afklare unge, som ellers kunne risikere at få et længere ophold i systemet grundet diffuse, uafklarede helbredsklager. Når der bliver skabt en ramme omkring helbredsafklaringen, får vi i jobcentret langt bedre muligheder for at fokusere på at tale uddannelse og beskæftigelse med den unge”, siger implementeringskoordinator Camilla Schaarup-Jensen fra JKU.

Stor interesse
Screeningen er frivillig, men der er stor interesse fra de unges side.

"Langt de fleste takker ja til tilbuddet. Og mange af dem viser os resultatet. Fra jobcentrets side kan vi støtte op med flere typer afklaringsforløb, som med forskellig intensitet sætter fokus på uddannelse”, siger Camilla Schaarup-Jensen.

Beskæftigelseskonsulenterne, som står for de såkaldte førstegangssamtaler, har været på tre-dages kursus hos læger og psykologer for at lære mere om de psykiske lidelser, som værktøjet screener for. De er blevet undervist i at stille de rigtige spørgsmål og har fået overblik over, hvilke behandlingsmuligheder der findes.

Projektet kører foreløbig året ud og vil derefter blive evalueret. 

Karoline er kun nævnt ved fornavn, fordi hun ønsker at være anonym. Redaktionen er bekendt med hendes fulde identitet.

Yderligere oplysninger:

Implementeringskoordinator Camilla Schaarup-Jensen
TP76@bif.kk.dk, 29999536

 

FAKTA

JKU screener for disse typer af psykiske lidelser, som kan stå i vejen for uddannelse og job:  
• ADHD (lidelse med opmærksomhedsproblemer og hyperaktivitet)  
• Angst  
• Depression  
• OCD (tvangslidelser)  
• Personlighedsforstyrrelser som fx borderline  
• Spiseforstyrrelser
• Misbrug